1924. gada 2. janvārī Latvija jauno gadu arī sāka ar saimnieciski svarīgu reformu: no 1. janvāra valsts pārgāja uz metrisko mēru un svaru sistēmu un tas nozīmēja, ka ar gada otro dienu mērot un sverot ļaudīm nācās pielietot pavisam citas mērvienības, nekā līdz tam.

Esam pieraduši garumu mērīt metros, svērt kilogramos, bet tilpumu mērīt litros. Tās visas ir metriskās sistēmas mērvienības, kam pirmsākumi meklējami 18.gadsimta Francijā Lielās franču revolūcijas laikā. Pēc monarhijas krišanas karaļa varu nomainīja Nacionālā sapulce. Drīz pēc tam jaunās varas izveidotā Franču akadēmija nolēma daudzo un katrā provincē dažādo garuma, svara un tilpuma mēru vietā ieviest tagad tik pierastos decimālos mērus, sākot ar attāluma jeb garuma mēru metru.

Laikam ritot, franču zinātnieku ieviestajai mēru sistēmai pievienojās citas valstis. Tika noslēgtas starptautiskās vienošanās, un 1875. gadā izveidoja Svaru un mēru palātu. Tās rīkotie kongresi joprojām ir noteicošais likumdevējs metroloģijā – zinātnē, kuras uzdevums ir arī noteikt fizikālo lielumu mērīšanu. Šī palāta rekomendē fizikālo lielumu vienības, to etalonu izgatavošanu un lietošanu.

1924. gada 2. janvārī Latvija jauno gadu arī sāka ar saimnieciski svarīgu reformu: no 
1. janvāra valsts pārgāja uz metrisko mēru un svaru sistēmu. Garumu tagad mērīja metros, nevis aršīnās un pēdās; svaru – gramos, nevis mārciņās, šķidrumu – litros, nevis stopos un spaiņos. Līdz šim Krievijas impērijā pastāvējusī un Latvijā lietotā sistēma tika oficiāli aizliegta. Avīzes jau laikus brīdināja veikalniekus, mudinot viņus iegādāties jaunos svarus, jo varot notikt, ka vēlāk tie sadārdzinās. Tika uzsvērts, ka valdība nekādus pagarinājumus vairs nedos.

Mēru un svaru reforma radīja jautājumus alus rūpniekiem, jo pudeles līdz tam bija piemērotas stopam (1 stops atbilda 1,28 litriem). Finanšu ministrija vecā mēra pudeles atļāva lietot vēl gadu, ar noteikumu, ka tiek norādīts arī tilpums litros. Darbietilpīgāks bija svara bumbu un atsvaru pārmarķēšanas process. Lai informētu veikalniekus un pircējus, valsts gādāja par svaru salīdzināšanas plakātiem un ”tabelēm”, kas bija jāizvieto katrā tirdzniecības vietā.

Arī citviet pasaulē pamazām notika pāreja uz metrisko sistēmu. Taču, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs tā nav spēkā vēl joprojām. Dažādas mērvienības joprojām lieto arī citviet pasaulē. Piemēram, colla ir garuma mērvienība, ko plaši izmanto ASV un daļēji Apvienotajā Karalistē, Kanādā un citviet.

Lai uzzinātu sakarības starp metrisko un citu sistēmu mērvienībām, agrāk bija jāmeklē atbilstošās tabulas rokasgrāmatās. Tagad to viegli izdarīt virtuālajā pasaulē. Interneta vidē atrodas ļoti daudz lietotņu, kuras tiešsaistē ļauj pārrēķināt mērvienības no vienas sistēmas uz citu. Tāpat šādas aplikācijas iespējams ielādēt mobilajos telefonos un izmantot tur, kur nav pieejams internets.