1988. gada 5. maijs ir diena, kad pirmo reizi pēc kara Latvijā atskaņo Lūcijas Garūtas kantāti “Dievs, Tava zeme deg”.

Lūcijai Garūtai bija lemts dramatisks, bet arī laimīgs liktenis. Viņa pārdzīvoja tuvu cilvēku traģisku zaudējumu, vairāku savu nozīmīgo darbu okupācijas varas aizliegumu un var minēt, kas viņu paglāba no deportācijas un nāves izsūtījumā. Zinātāji teic, ka tas bijis, pateicoties komponistes smalkjūtīgajam raksturam, un tam, ka izdevies dzīvot bez ienaidniekiem.

Latviešu tautai zināmākais no Lūcijas Garūtas skaņdarbiem ir kantāte „Dievs, Tava zeme deg”. Kantāte, kas tapa pateicoties Kuldīgas evaņģēliski luterisskās draudzes pāvesta Oskara Sakārņa izsludinātajam konkursam. Lai bargajā Otrā pasaules kara laikā stiprinātu tautu un atklātu tās pārdzīvojumu.

Uzvarētāji 47 darbu konkurencē bija divi Andreja Eglīša darbi, kuri apvienoti vienā kļuva par jaundarbu diviem solistiem, korim un ērģelēm. Iedvesmu kantātes mūzikas radīšanai guva Lūcija Garūta.

Kantāte rakstīta 1943. gadā, kad aiz kara un apspiestības radītajām ciešanām, nākotne nerādījās labāka. Kantāte koncentrēja izmisīga sakāpināta dramatisma spriegumu, ko komponiste, muzikologu vārdiem runājot, sakausēja ar lirisku konteplāciju, reliģisku apceri un apskaidroti cildena rakstura vizionāriem paredzējumiem.

Kantātes pirmatskaņojumu ierakstīja, bet pēc kara padomju valdība lika to iznīcināt. Kantāte bija aizliegta un to nedrīkstēja ne atskaņot, ne pieminēt. Garūtai gan bija lentas kopija, bet to pat slepeni vairs nevarēja atskaņot vai kopēt, jo nebija vajadzīgo četrdesmito gadu aparātu.

To gan slepeni izdevās nogādāt ārzemēs un 1982. gadā komponistam Longinam Apkalnam izdevās restaurēt. Tajā gadā notika pirmais koncertatskaņojums trimdā, Stokholmā. Vācijā pirmo reizi kantāte skan 1987. gadā, kora „Dūdas” izpildījumā. Bet kantāte savu atdzimšanu Latvijā piedzīvoja 1988. gada 24. februārī, kad vispirms Latvijas PSR Komponistu savienība nolēma atļaut kantāti iekļaut koru repertuārā.

Tā paša gada 5. maijā reizē ar trešās atmodas vēsmām, „Dievs, Tava zeme deg” tika atdota latviešu tautai. Šo misiju veic diriģents Imants Kokars un viņa kamerkoris „Ave Sol”. Turpmākie kantātes atskaņojumi kļūst par zīmīgiem notikumiem nacionālās pašapziņas un valstiskās neatkarības atjaunošanas gaitā. Kantātes vidusdaļa - lūgšana „Mūsu Tēvs debesīs” kļuva par 1990. gada dziesmu svētku koncerta kulmināciju. Kantāte iekļauta Latvijas kultūras kanonā.