1940. gada 7. jūnijā, Otrā pasaules kara laikā, nacistiskās Vācijas spēkiem okupējot Norvēģiju, valsts galva – karalis Hokons VII – līdz ar troņmantnieku princi Ūlavu un valdību devās trimdā uz Lielbritāniju.

1905. gadā ar Norvēģijas parlamenta Stortinga lēmumu tika pārtraukta nepilnus simts gadus ilgusī ūnija starp Norvēģiju un Zviedriju, un Norvēģija kļuva par neatkarīgu valsti. Parlamenta deputāti izšķīrās piedāvāt Norvēģijas troni kaimiņvalsts Dānijas karaļnama atvasei princim Kristiānam Frederikam Kārlim, taču pēdējais piekrita pieņemt šo piedāvājumu tikai ar noteikumu, ka Norvēģijas tauta referendumā atbalstīs monarhiju un viņa iecelšanu. Kad tas notika, jaunā karaliskā ģimene ieradās Oslo, kur dāņu princis, turpinot viduslaiku Norvēģijas karaļu līniju, kronējās kā Hokons VII.

Norvēģiem patika viņu jaunais karalis. Norvēģijas konstitūcija piešķīra karalim diezgan plašas politiskās pilnvaras, taču Hokons tās lietoja visai piesardzīgi un nekad nenostājās kāda viena politiskā spēka pusē. Savā ārpolitikā Norvēģija, tāpat kā tās skandināvu kaimiņvalstis, centās ieturēt neitralitāti, kas gan nācās grūti 20. gs. lielajos militārajos konfliktos. Abos pasaules karos pretējās puses ar dažādiem paņēmieniem centās iegūt savā varā daļu norvēģu tirdzniecības flotes un izmantot Norvēģijas ostas. Un ja Pirmajā pasaules karā valsts izvairījās no tiešas karadarbības, tad Otrā pasaules kara laikā tā piedzīvoja nacistiskās Vācijas okupāciju.

Jau kopš Otrā pasaules kara sākuma 1939. gadā sākās sadursmes starp britu un vācu jūras spēkiem Norvēģijas teritoriālajos ūdeņos, un abas lielvalstis sāka plānot operācijas Norvēģijas teritorijas ieņemšanai. Izšķirošais jautājums bija pieeja Zviedrijas dzelzs rūdas atradnēm, kuras apgādāja Vāciju un varēja tikt apdraudētas no Norvēģijas. Vācieši pasteidzās pirmie, 1940. gada 9. aprīlī uzsākot plašu iebrukumu Norvēģijā. Karalis, parlaments un valdība pameta galvaspilsētu Oslo un evakuējās uz Elverumas pilsētiņu netālu no Zviedrijas robežas. Te Stortings nodeva visas savas varas pilnvaras valdībai, savukārt pie karaļa Hakona ieradās Vācijas sūtnis Kurts Broijers, pieprasot, lai valdnieks apstiprina vācu ielikteni, norvēģu fašistu Vidkunu Kvislingu par valsts galvu. Kad karalis atteicās, vācu gaisa spēku uzlidojums pārvērta Elverumas centru drupu kaudzē. Bija skaidrs, ka Norvēģijas armijai neizdosies ilgi noturēties pret pārspēku, un karalim jāpamet valsts. Loģiskākais šķita doties uz pārdesmit kilometrus attālo Zviedriju, taču Stokholma paziņoja, ka Hokons tiks arestēts, ja šķērsos Zviedrijas robežu. Tikām britiem un frančiem bija izdevies izcelties ziemeļu ostas pilsētā Narvikā, savienoties ar norvēģu spēkiem un atspiest vāciešus uz dienvidiem. Cauri vēl sniegotajiem mežiem karalis, viņa dēls kroņprincis Ūlavs un valdība sasniedza piekrasti, no kurienes britu jūras spēki nogādāju viņus Trumsē aiz Polārā loka.

Diemžēl sabiedroto izredzes Norvēģijā izšķīra cīņas Francijā, kurās nacistiskā Vācija triumfēja. Sabiedroto spēkiem pametot Norvēģiju, 1940. gada 7. jūnijā karalis, kroņprincis un valdība kāpa uz britu smagā kreisera „Devonšīra” klāja, kas viņus nogādāja Londonā. Te norvēģu valdnieks pavadīja atlikušos kara gadus, uzmundrinādams savu nāciju regulārās radiouzrunās un kļūdams par simbolu norvēģu tautas pretestībai nacistu okupantiem. Mājās karalim Hokonam VII bija lemts atgriezties tieši piecus gadus pēc došanās trimdā – 1945. gada 7. jūnijā.

Attēlā: Karalis Hokons VII un princis Ūlavs 1940. gada pavasarī.