Pirmās lietuviešu valodā drukātās grāmatas izdošanas datums un vieta ir precīzi zināmi, jo fiksēti titullapā. Martīna Mažvīda „Vienkāršo vārdu katehisms” tika iespiests Karaļaučos jeb Kēnigsbergā (tagad – Kaļiņingrada) 1547. gada 8. janvārī.