Artūrs Savickis - mūzikas instrumentu meistars un mūzikas skolotājs nelielajā Latgales mazpilsētā - Preiļos izveidojis radošo muzicēšanas studiju “Jandāliņš”, ļaujot bērniem iepazīt mūzikas pasauli jau no trīs gadu vecuma. Studijā jaunākie bērni apgūst ritmu, iepazīst mūzikas instrumentus un notis, savukārt vecākie muzicē kopā ansambļos. “Jandāliņā” izveidots arī marimbu orķestris. Šobrīd Artūrs studijas vajadzībām iegādājas tikai tos instrumentus, ko pats nespēj izgatavot. Instrumentu izgatavošanas procesā Artūram noder arī materiāli, ko var iegādāties būvniecības veikalos.

Artūrs uzskata, ka svarīgi, lai instruments skanētu un bērni ar to droši varētu muzicēt, nebaidoties, ka instrumentu var salauzt. Audzēkņu mammas Artūrā novērtē to, ka viņš Preiļos izveidojis studiju, kurā darbojas arī ar maziem bērniem, spējot viņus ieinteresēt nākt uz studiju, līdz ar viņiem guļot uz paklāja, lai spēles veidā iepazīstinātu ar mūzikas pasauli. Bērniem kļūst par draugu, kurš jāklausa. Artūrs strādā arī Preiļu mūzikas un mākslas skolā, māca akordeona spēli un vada akordeonistu orķestri. Artūram patīk iziet no savas komforta zonas, meklējot sev arvien jaunus izaicinājumus, jo tikai tā varot attīstīties un virzīties uz priekšu. No ikdienas rutīnas palīdz izvairīties bērni, kas nepārtraukti mainās.