„Tartu ir manas mājas,” – tā atzīt latviete Ilze Salnāja-Verva, kas jau 12 gadus dzīvo Igaunijā, vada Tartu latviešu biedrību, bet pašlaik Kauņā izzina Lietuvas vēsturi un etnogrāfiju. Darbīga, aizrautīga un laba stāstniece, kas asi redz atšķirīgo starp igauņiem un latviešiem.

Stāsta Laima Slava:

„Sācies interesants periods manā dzīvē, ” - tā saka Ilze, un mēs tiekamies, lai uzzinātu,  kāpēc Ilze devusies uz Lietuvu un ko tik interesantu tur dara. Ilze Kauņā ieradās augustā, taču jau oktobra vidū atgriezīsies Tartu, jo jāgatavojas Latvijas 100-gades svinībām, kas būs īpašas un notiks Igaunijas Nacionālajā muzejā.

Pēc oficiālās statistikas Tartu mīt aptuveni 250 latvieši, taču daļu no viņiem var uzskatīt par „mirušajām” dvēselēm. Tie galvenokārt studenti, kuri piereģistrēti, lai gan studijas Igaunijā jau beiguši. Ilze zina un redzējusi kādus 50 - 60 latviešus, viņu noteikti ir vairāk, taču daļa integrējušies un nevēlas piedalīties latviešu aktivitātēs.

Tartu latviešu biedrība dibināta 2012.gadā, aktīvi sadarbojas gan ar  igauņiem, gan ar vietējām mazākumtautību grupām, gan arī ar latviešiem. Ilze biedrību vada kopš 2013.gada.

Nākamvasar Tallinā notiks Igaunijas dziesmu svētki, arī viņi tos sauc par simtgades dziesmu svētkiem. Te vietā  Ilzes pārdomas par patriotismu un simtgades svinēšanu gan Igaunijā, gan Latvijā.

Ilze Salnāja-Verva  pārliecināta, ka igauņi var arī daudz ko mācīties no mums, piemēram, svētku svinēšanu. Viņa arī aicina uz Latvijas svinībām Tartu 18.novembrī.