Iepriekšējā dzīve un policista darbs Amerikā viņam devusi vārdu Džons, pārveidojusi uzvārdu un iemācījusi uz pasauli skatīties radoši.

Kad Jānim ir četri gadi, ģimene ar 4 bērniem pamet Latviju un dodas bēgļu gaitās. Vispirms bēgļu nometne Vācijā, pēc tam ģimene, kurā jau ir 5 bērni, dodas uz Ameriku, kur Jānis nodzīvo līdz 2003. gadam.

1991. gadā Jāņa tēvs Nikolajs Dzelzgalvis atved ģimeni uz Latviju. Tā sākas Jāņa ceļš uz mājām. 2003. gadā Jānis kļūst par Saulkrastu pilsētas iedzīvotāju. Šeit viņš grib realizēt savu sapni - veidot mākslinieku klubiņu. Jānis Amerikā daudz apmeklē šādus klubus, kur cilvēkus vieno mīlestība uz gleznošanu un zīmēšanu. Līdzīgā klubā Ņujorkā "Art Student League" viņš studēja vairāk nekā 8 gadus un, pārceļoties uz Latviju, ļoti vēlējās ko līdzīgu nodibināt Latvijā. Savā īpašumā Lazdu ielā sākas būvdarbi, un 2008. gada 25. aprīlī durvis ver "JD ART klubs".