Jāņa nakti meitas gāja rasiņā mazgāties,

Lai ziedēja vaigu gali kā sārtais āboliņš.

Tautas pūrā ir tūkstošiem līgotņu, katram svētku brīdim sava. Par īpašiem svētku brīžiem Jāņos tradicionālās dziedāšanas kopas Burdons dalībnieces iztaujā latviešu tradicionālās kultūras raidījuma Laikarata riti vadītāja Iveta Medene.