Visiem rozes dārzā ziedēj, manas rozes neziedēja,
Vai tādēļ neziedēja, ka es augu karavīrs?

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti karavīru dziesmas dzied vīru kopas "Vilki" un "Rūžupes veiri" dalībnieki.