Pūti, pūti, Ziemelīti, Ziemassvētku vakarā, klētī pūti rudzus miežus, stallī bērus kumeliņus! Divpadsmit dienas pēc Ziemassvētkiem (līdz Zvaigznes dienai 6.I.) latvieši saukuši par svētajiem vakariem jeb jautro laiku, kurā ļaudis nestrādā, bet vakarē - dzied, min mīklas, spēlē jautras spēles, rotaļājas, iet viens pie otra ciemos, pārģērbjoties ačgārnās drēbēs. Raidījuma vadītāja Iveta Medene Ziemassvētku rotaļu un ēdienu mistēriju izbaudījusi kopā ar folkloristi Inesi Krūmiņu un mākslas zinātnieku Guntaru Zaķi. Ziemassvētku dziesmas dzied Iveta un Vidvuds Medeņi.