''Neatkarīgo Tukuma Ziņu'' galvenā redaktore Ivonna Plaude par domes priekšsēdētāja vietnieka Aivara Volfa amata zaudēšanu.