Šķiet, ka dziesma ir tā precīzākā sajūtu izteicēja, īpaši jau rokmūzikā un īpaši tad, kad komponists izmanto augstvērtīgu dzeju, nevis veiklāk vai neveiklāk, bieži vien bez īpaša savirpinātus vārdus. Juris Kulakovs ir viens no retajiem komponistiem, kurš saprot mūzikas un teksta vienotību, to smalko, vien apjaušamo saiti, kur vārds kļūst par skaņu. Dzejnieki Eduards Veidenbaums, Jānis Ziemeļnieks, Klāvs Elsbergs, Māris Melgalvs, Juris Kronbergs un citi ir Jura Kulakova dziesmu līdzautori, sajūtu ierosinātāji. Raidījumā Dialogi saruna ar komponistu Juri Kulakovu par mūzikas un teksta attiecībām, stila meklējumiem, paveikto un iecerēto. Skanēs Jura Kulakova dziesmas grupas „Pērkons” izpildījumā.

Dziesmas „Pie baltas lapas”, „Balāde par gulbi”, „Baletomānija”, „Zaļā dziesma” un daudzas, jo daudzas citas ir kļuvušas par klasiku jeb precīzāk – par tautas mūziku. Kulakovs ir ļoti daudzveidīgs komponists, kurš raksta rokdziesmas, teātra mūziku, kora dziesmas, aranžē.