Raidījums Dialogi ir skanējis gandrīz trīs gadus. Visos 32 raidījumos notikušas sarunas par literatūru, mūziku, mākslu, valodu un politiku. Ikreiz raidījuma veidotājs Guntars Godiņš bija izvēlējies kādu konkrētu tēmu.

Vara un meli: melu teorija un mehānismi, melu psiholoģija (saruna ar vēsturnieci Dainu Bleieri un filozofu Arni Rītupu), par Latvijas un trimdas rakstnieku kontaktiem ar literatūrzinātnieci Evu Eglāju-Kristsoni, ar folkloristi Janīnu Kursīti iedziļināšanās mītu pasaulē, ar latviešu valodnieku Amerikas Savienotajās Valstīs Uldi Balodi klausītāji tika iepazīstināti ar Ludzas igauņu valodu, vēsturi un pasakām utt.

Šajā raidījumā, kas ir noslēdzošais, skan pārdomas un piecu raidījumu fragmenti.

Pirmajā raidījumā, kas skanēja 2015. gada novembrī, saruna ar dzejnieku, daudzu valodu pratēju, klasisko tekstu tulkotāju Uldi Bērziņu.

Tūkstošiem gadu senais Laodzi teksts „Dao un De kanons” vienmēr ir bijis liela mīkla sinologiem, tulkotājiem un interesentiem. Par šī unikālā darba nozīmību, interpretāciju un tulkošanas iespējām stāsta Latvijas Universitātes, Humanitāro zinātņu fakultātes, Āzijas studiju nodaļas asociētā profesore, sinoloģi Agita Baltgalve.

Ironija mākslā, literatūrā. Ar mākslinieku un dzejnieku Andri Breži tika spriests par dadaisma un sirreālisma rašanos tūlīt pēc Pirmā pasaules kara, virzienu izpausmēm un atšķirībām. Tādi dzejnieki kā Tristans Carā, Gijoms Apolinērs, Andrē Bretons, mākslinieki Marsels Dišāns, Mens Reijs u.c. radīja jaunu pasaules izprašanas modeli, kurā lielu lomu spēlēja ironija, sarkasms un dažādi izaicinājumi.

Dziesma ir tā precīzākā sajūtu izteicēja, īpaši jau rokmūzikā un īpaši tad, kad komponists izmanto augstvērtīgu dzeju, nevis veiklāk vai neveiklāk savirpinātus vārdus. Juris Kulakovs ir viens no retajiem komponistiem, kurš saprot mūzikas un teksta vienotību, to smalko, vien apjaušamo saiti, kur vārds kļūst par skaņu. Dzejnieki Eduards Veidenbaums, Jānis Ziemeļnieks, Klāvs Elsbergs, Māris Melgalvs, Juris Kronbergs un citi ir Jura Kulakova dziesmu līdzautori, sajūtu ierosinātāji.

Skanēs arī fragments no raidījuma par igauņu pasaulslaveno komponistu Arvo Pertu. Tajā savas pārdomas izteica pats komponists. Igauņu rakstnieks un dzejnieks, sens Arvo Perta paziņa Jāks Jeerīts: „Man viņa notis kaut kādā veidā riņķo asinīs. Es ļoti bieži klausos Arvo mūziku, un man šķiet, ka es to uztveru. Nevēlos lietot vārdu – saprotu, drīzāk līdz beidzamajai notij uztveru.”

Mūsu komponistu Pēteris Vasks raidījumā saka: „Arvo mūzika ir Dieva balss”.

Raidījumā Dialogi saruna bija kā savdabīgs domāšanas treniņš ar mērķi nonākt skaidrībā, izprast sevi un citus.