Raidījumā Dialogi par lībiešu valodu, folkloru, literatūru. Saruna ar lībiešu valodas pētnieku, dzejnieku, mākslinieku Valtu Ernštreitu, kurš lībiešu valodu studējis Tartu Universitātes Baltijas jūras somu valodu specialitātē, aizstāvējis doktora darbu par tēmu „Lībiešu rakstības veidošanās” (Liivi kirjakeele kujunemine), ir daudzu grāmatu un rakstu par lībiešu valodu un tās vēsturi autors.

Latvijas teritorijā izsenis ir dzīvojušas dažādas somugru tautas: voti jeb krieviņi, leivi, luci jeb Ludzas igauņi un, protams, lībieši. Ja voti, leivi vai luci mūsu teritorijā ieceļoja nosacīti nesenā vēsturiskā periodā, tad lībiešu senči Kurzemes ziemeļos ir dzīvojuši jau kopš vidējā neolīta (3400. – 2300. g. pr. Kr.) un ir Latvijas pamatiedzīvotāji.

Kāda ir lībiešu valoda, vēsture, kultūra, folklora, literatūra? Kādas lībiešu valodas ietekmes var atrast latviešu valodā? Kas pašlaik notiek lībiešu valodas un kultūras izpētē? Šie un daudzi citi jautājumisarunā ar valodnieku, dzejnieku un tulkotāju Valtu Ernštreitu.

Raidījumā skan lībiešu tautasdziesmas, unikāla ieraksta fragments no 1966. gadā uzņemtās igauņu režisora Endela Nemberga dokumentālās filmas par lībiešiem, kurā dzejoli rietumlībiešu valodas izloksnē lasa 1902. gadā Miķeļtorņa Butnikos dzimušais Pēters Kīnkamegs, Valta Ernštreita dzeja lībiešu un latviešu valodā, Raimonda Tigula dziesma ar Valta Ernštreita vārdiem „Rišti Rašti” dziedātājas Kristīnes Kārkles-Kalniņas izpildījumā.

Valts Ernštreits ir vairāku grāmatu autors un sastādītājs, tai skaitā „Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas”, „Lībiešu rakstu valodas”, „Lībieši 44 atbildēs” (buklets valodas un vēstures skolotājiem), „Kā iznirst lībieši” (lībiešu un latviešu dzejas krājums), „Igauņu-latviešu vārdnīcas”, dzejoļu krājumu latviešu valodā „inter/rational” un „Darg energy” u.c. Valta Ernštreita dzejoļi publicēti igauņu, somu, krievu, angļu u.c. valodā. Viņš ir viens no retajiem, kas dzejoļus raksta arī lībiešu valodā.