Šoreiz raidījuma Dialogi tēma – mītiskā domāšana latviešu un mums tik tuvo somugru tautu mitoloģijā, Pasaules koka nozīme senajās tautasdziesmās, mātes kults folklorā. Raidījuma veidotājs Guntars Godiņš uz sarunu ir aicinājis literatūrzinātnieci un folkloras pētnieci Janīnu Kursīti, kuras interešu lokā vienmēr ir bijusi mitoloģija, tās saistība ar literatūru un mākslu. Var minēt viņas grāmatas „Latviešu folklora mītu spogulī”(1996) un „Mītiskais literatūrā, folklorā un mākslā” (1999).

Raidījumā skan arī fragmentus no šamaņu rituāliem, igauņu un latviešu tautasdziesmas.