Transporta, lauksaimniecības un enerģētikas izraisītais gaisa piesārņojums Eiropā ir nedaudz samazinājies, tomēr tas arvien pārsniedz gan Eiropas Savienības (ES), gan Pasaules Veselības organizācijas noteiktās robežvērtības. Pie šāda secinājuma savā jaunākajā pētījumā par gaisa piesārņojuma ietekmi uz cilvēku veselību un vidi nonākusi Eiropas Vides aģentūra.