Pirmo reizi Latvijas arhitektūras vēsturē ir apkopoti un sistematizēti fakti par arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsturi Latvijā un vadošajiem arhitektiem - sākot ar Vilhelmu Neimani un Vilhelmu Bokslafu līdz Andrejam Holcmanim un Gunāram Jansonam. Kultūras Rondo studijā par pētījumu “Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā” izvaicāsim tā autoru Mārtiņu Mintauru.

Mārtiņa Mintaura grāmatu “Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā” izdevis apgāds “Neputns”.

“Vecpilsētas un lauku sētas, baznīcas un rūpnīcas, ēkas un būves parasti mēs vērtējam pēc “patīk vai nepatīk” principa. Vēsturnieka Mārtiņa Mintaura grāmata mūs ieved mazāk pazīstamajā arhitektūras mantojuma profesionālo vērtētāju pasaulē,” grāmatas priekšvārdā raksta Dr. arch. Jānis Lejnieks.