Rakstniece un valodniece Lalita Muižniece. Kultūras Rondo ar viņu tiekas Mežaparkā un saruna raisās par trimdas dzīvi Kalamazū, par valodu, ar kuras izzināšanu saistīta gan pedagoģisko, gan akadēmiskā dzīve, par literāro mantojumu, kas saglabāts un, protams, atgriešanos Latvijā.

Marta izskaņā ekspertu komisija nosauca Latvijas Literatūras gada balvas nominācijas piecās kategorijās un arī paziņoja, ka Mūža balvu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā piešķirta diviem laureātiem - literatūrzinātniekam Gunāram Bīberam un valodniecei un rakstniecei Lalitai Muižniecei.

Šo Kultūras rondo veltām vienam no viņiem - Lalitai Muižniecei, kurai balva piešķirta par ieguldījumu latvietības stiprināšanā, latviešu literatūras, folkloras un valodas popularizēšanā. Raidījumā skan saruna ar Lalitu viņas mājās Rīgā, kurās viņa atgriezusies pēc daudzu desmitu gadu prombūtnes trimdā. Mājās, no kuras viņas tēvu, žurnālistu un rakstnieku Jūliju Lāci izsūtīja bojāejai Astrahaņas cietumā, un mājās, no kuras viņas māte Rūta Skujiņa ar divām meitām devās bēgļu gaitās vispirms uz Vāciju un pēc tam uz Amerikas Savienotajām Valstīm.

Skan arī fragmenti no pagājušajā gadā iznākušās Lalitas Muižnieces grāmatas “Pēdas. Melita Rīgā.” Lasa aktieris Gundars Āboliņš.