Skaņu ierakstu jomā veicamo darbu saraksts var būt ļoti plašs. Tie var būt dažādu mūzikas žanru skaņu ieraksti, runas ieraksti, dabas trokšņu ieraksti, skaņu ierakstu miksēšana, montāža, apstrāde un vēl daudz kas cits. Līdz ar to arī nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu, kā arī izmantojamās aparatūras klāsts ir ļoti plašs. Katram interesentam var būt vajadzīgas ļoti dažādas zināšanas.

8 nodarbības (viena nodarbība 1,5h)

Skaņu meistars Maris Lācis skaņu ierakstu inženiera izglītību ieguvu praksē, 1977. gadā sākot darbu Vissavienības Skaņuplašu firmas „Melodija” Rīgas ierakstu studijā. Tolaik, Padomju Savienībā, skaņu inženiera profesiju nevarēja apgūt mācību iestādē.

„Ierakstu studija atradās Vecrīgā Reformātu baznīcā un tajā veicām visu mūzikas žanru ierakstus un tehniskais nodrošinājums, ar kuru bija jāstrādā, gan bija ļoti vājš,” atceras Māris. 

No 1996. gada Māris strādā par skaņu ierakstu inženieri Latvijas Radio Skaņu ierakstu daļā. Šis ir laiks, kas ļāvis piedzīvot digitālo tehnoloģiju ēras sākumu un attīstību. Aparatūra, tehnoloģijas, darba metodes un skaņas apstrādes iespējas- viss ir ļoti paplašinājies un sazarojies un prasa nemitīgu mācīšanos un izaugsmi.

1. Ievads

mūzikas ierakstu bizness un tā izmaiņas saistībā ar tehnoloģiju attīstību
skaņu ierakstu studija, telpas, tipi
studijas personāls

2. Skaņa un dzirde

 skaņas izplatīšanās telpā
 skaņas raksturīpašības
 dzirdes īpašības

3. Mikrofoni: uzbūve un pielietojums

mikrofonu tipi, to uzbūve
mikrofonu tehniskās īpašības
mikrofonu novietojuma prakse

4. Digitālās skaņas tehnoloģija

viss par digitālo skaņu
skaņu failu formāti
digitālās skaņas ierakstu iekārtas
skaņas kartes, konvertori (Audio Interface)

5. Skaņu ieraksta un miksēšanas māksla un tehnoloģijas

atšķirības dažādu mūzikas žanru ierakstu tehnoloģijās
ierakstu sesijas procedūras- ieraksts, dublēšana, miksēšana
skaņu ierakstu pults
skaļruņi un kontroles telpa

6. Skaņas signāla apstrāde

ekvilaizeri (EQ)
dinamiskā apstrāde- kompresori, limiteri, ekspanderi, maksimaizeri
skaņu efekti- reverberatori, atbalss (Echo), Chorus un citi
miksēšanas pamatprincipi
skaņas apstrādes dažādo veidu (8. temats) pielietojuma izvēle atkarībā no mūzikas žanra, mūzikas instrumenta un citiem apsvērumiem
gala rezultāta- Master faila apstrāde, līmeņi, skaņas spiediens

7., 8. Praktiskās nodarbības ar Steinberg Nuendo, Sony Sound Forge programmām, Waves firmas spraudņiem (Plugins).
 

Varētu rasties iespaids, ka par maz ir praktisko nodarbību, bet nepieciešamo zināšanu daudzumu mazākā teorētisko nodarbību skaitā ir grūti izklāstīt. Bez tam katram, kas ieguvis šīs zināšanas, var nākties strādāt ar dažādām ļoti atšķirīgām skaņu ierakstu programmām un vienai programmai apgūtās praktiskās zināšanas var nederēt citai programmai. Bet pamata zināšanu apguve noderēs jebkurā situācijā.

 

Pieteikšanās:
Lai pieteiktos kursiem, jāaizpilda pieteikšanās veidlapa un jānosūta uz e-pastu: dace.ivane@latvijasradio.lv

Apmaksas nosacījumi:
Maksa par kursu EUR 164,56 (ieskaitot PVN). Vienas nodarbības cena ir EUR 20,57.

Par pirmajām trim Kursu nodarbībām jāveic priekšapmaksa, ieskaitot EUR 61,71 (sešdesmit viens eiro un 71 cents) Radio bankas kontā – AS SEB banka, Kods UNLALV2X, konts LV61UNLA0002100609688 ar norādi: Par Mācību kursiem VSIA „Latvijas Radio”.

Sākot no ceturtās Kursu nodarbības jāveic priekšapmaksa par visām atlikušajām nodarbībām.

Papildus informācija pa tālruni 6720 6677.