Sports un ornitoloģija. Vai maz kāds šos jēdzienus kādreiz ir mēģinājis kopā likt? Mūsu šī vakara Monopola viesim tas izdodas vislabākajā nozīmē. Tomēr, uz kuru pusi sirds velk vairāk, vaicājam basketbola pārraižu komentētājam, ornitologam Madaram Bergmanim.