Valodnieks, tulks un dzejnieks Valts Ernštreits ir Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs kopš tā dibināšanas 2018. gada 21. augustā, arī viens no portāla livones.lv veidotājiem. Viņš sarakstījis monogrāfiju „Lībiešu rakstu valoda” un aizstāvējis filoloģijas doktora disertāciju par lībiešu rakstu valodas veidošanos. Uz jautājumu, ar ko latvieši atšķiras no lībiešiem, pēc Valta domām, var atbildēt divējādi. Pirmais variants – atšķiras radikāli, jo tā ir cita valoda un cita kultūra. Bet otrais – neatšķiras ne ar ko, jo lībieši ir ieplūduši latviešos, un viņu kultūra ir latviešu kultūras sastāvdaļa. Lībiešu mantojumu joprojām var sastapt, dzirdēt, redzēt un piedzīvot.