Mūsdienu Latvija savus spārnus izpletusi visā pasaulē. Mūsu cilvēki dzīvo, strādā un mācās tik daudz zemēs, ka ne saskaitīt. Kādi kļūstam mēs, latvieši? Vai varam cerēt, ka mūsu kopīgās zināšanas un pieredze atceļos atpakaļ uz Latviju un tā veidos jaunu sabiedrisko, ekonomisko un kultūras perspektīvu. Šī vakara saruna Monopolā ar jaunu cilvēku no Liepājas, kura augstāko izglītību ieguva Dānijā un nu strādā Vīnes universitātē, - pētniece, vides ķīmijas doktore Aiga Mackeviča.