Šaubas. Tā ir lieta, kas nemitīgi pavada cilvēka dzīvi. Tās var būt par visdažādākajiem jautājumiem. Tās var būt šaubas par to, ka risināsies notikumi pasaulē, tās var būt šaubas par izvēlēm. Ar šaubām sastopamies arī Svētajos Rakstos. Raidījumā Pāri mums pašiem saruna par šaubām. Sarunājas Reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka un draudzes vecākais Egīls Šmagris.