No 19. līdz 21.jūlijam Alūksnes novadā viesosies 115 amatierteātru kolektīvi ar 1800 dalībniekiem no visas Latvijas, lai kopā svinētu amatierteātru kustības tradīciju Latvijā. Trīs dienas Alūksnes novadā amatierteātra kolektīvi rādīs savas labākās izrādes un priecēs skatītājus. XIV Latvijas Amatierteātru salidojumā uz dažādām Alūksnes pilsētas un novada skatuvēm būs iespēja redzēt 52 izrādes - atšķirīgas pēc žanra, formas, attēlotā laikmeta, kā arī izteiksmes līdzekļu izvēles. Salidojuma norises šajā reizē pavadīs moto "Spoguļo!".

19. jūlijā plkst.21 vakarā plānota iespaidīga svētku atklāšana Alūksnes Tempļakalna pakājē. Galvenā skatuves daļa būs veidota uz Alūksnes ezera, kur varēs vērot vēsturisku stāstu par teātra attīstību pasaulē.

Salidojuma laikā pirmo reizi pasniegs Līvijas Akurāteres balvu. Īpašais Latvijas Nacionālā kultūras centra apbalvojums turpmāk reizi piecos gados tiks piešķirts vienam Latvijas amatierteātrim par izciliem sasniegumiem amatiermākslā un būtisku ieguldījumu Latvijas kultūrvides veidošanā.

Par salidojuma norisēm un jaunizveidoto balvu stāsta Latvijas amatierteātru salidojuma mākslinieciskā vadītāja, Cēsu teātra režisore Edīte Siļķēna.

Kā darbojas amatierteātri, iepazīstina Latvijas nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma amatierteātru eksperte, Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra un Ozolnieku novada amatierteātra režisore Dace Vilne.

Amatierteātru kustību Latvijā vērtē teātra zinātniece un kritiķe, Latvijas nacionālā kultūras centra amatierteātru nozares konsultatīvās padomes locekle Ieva Rodiņa.