Par neatbilstošu Satversmei atzīta savulaik Saeimas deputātiem ieviestā prasība vakcinēties pret Covid-19. Lieta ierosināta pēc bijušās Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko sūdzības. Stepaņenko vairākus mēnešus nevarēja piedalīties Saeimas darbā gan klātienē, gan attālināti, jo bija izvēlējusies nevakcinēties. Tiesa uzskata, ka no šīs prasības iegūtais labums sabiedrībai bijis mazāks nekā deputātes tiesībām nodarītais kaitējums.

Covid-19 pandēmijas apkarošanai Latvijā tika ieviesti dažādi ierobežojumi, lai samazinātu kontaktus sabiedrībā un arī veicinātu vakcināciju. Tostarp, no 2021. gada 15. novembra līdz 2022. 31.martam spēkā bija likums, kas paredzēja Saeimas un pašvaldību deputātiem uzrādīt vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātus, lai piedalītos darbā.

Bijusī deputāte Jūlija Stepaņenko tolaik bija vienīgā, kas šos sertifikātus neuzrādīja un līdz ar to nepiedalījās sēdēs. Stepaņenko pieteica lietu Satversmes tiesā, pamatojot, ka šī likuma norma neatbilst pamatlikuma 96.pantam, kas nosaka tiesības uz privāto dzīvi, kā arī 101. panta pirmajai daļai, kas nosaka Latvijas pilsoņu tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbā. Satversmes Tiesa bijušās deputātes prasību apmierināja un atzina šī likuma neatbilstību Satversmei.