Raidījumā Zaļais vilnis reportāža no čiekuru vākšanas talkas. Māris Druvaskalns "Rīgas mežu" Norupes kokaudzētavā, kur izveidotas vairākas koku sēklu plantācijas, stāsta par čiekuru lasīšanas talku, kas tika rīkota, lai iegūtu čiekurus, ko tālāk jau vedīs uz kalti un iegūtu čiekuros paslēpušās sēkliņas. Un tad jau atkal jaunu priedīšu sēšana. Katra jauna sēkliņa ir vērtīgāka par zelta gramu, atzīst Māris Druvaskalns. Talkā piedalās arī mežu pētniecības institūta “Silava” pētnieks Imants Baumanis, kurš ieguldījis visu mūžu, lai būtu izcilie sēklu plantācijas koki. Viedokli izsaka  talkas dalībniece no Vides aizsardzības kluba Aija Caune.

Noslēdzoties Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotam projektam “Nat programme” tika prezentētas sešas biotopu apsaimniekošanas rokasgrāmatas. Tur atrodamas līdz šim apjomīgākās Latvijā izdotās vadlīnijas dabas vērtību saglabāšanai. Stāsta “Nat programme” vadītāja Ērika Kļaviņa, Dabas aizsardzības pārvaldes vadītājs Juris Jātnieks un botāniķe Agnese Priede, kura izstrādāja vadlīnijas, ko nepieciešams darīt biotopu glābšanai

Aizvadītā rudenī Rīgā bija ieradušies vairāki klimata pārmaiņu eksperti, lai starptautiskā konferencē runātu par klimata pārmaiņu aktualitātēm. Saruna ar Eiropas komisijas klimata rīcības ģenerāldirektorāta Klimata stratēģijas direktoru Arturu Rungmetcgeru (Rung- Metcger).