Raidījumā Zaļais vilnis zoologs Vilnis Skuja stāsta par putnu sugām, kas pirms dažiem gadu desmitiem bija ļoti retas, bet tagad ir gluži parastas. Cik laimīgi pirms dažiem gadiem bija putnu draugi, ieraudzījuši jūras kraukli, gredzenu ūbeli, Sāmsalas dižpīli vai balto gārni. Tagad mūsu ainavā tie ir gluži parasti putni.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides departamenta direktore Rudīte Vesere informē par aprites ekonomiku. Eiropas Savienība rosina mainīt attieksmi pret izšķērdējošu patēriņu. Realitātē par to visvairāk runā un dara ekoskolās. Kā aprites ekonomikas ieteikumus dzīvē ievieš Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzijā, kas ir arī ekoskola, stāsta skolēni Zanda Markova un Oļegs Ivanovs, skolotāji Valdis Jerumanis un Dace Langenfelde. Viņi praktiski apguva, kā dot mantām otru, pat trešo mūžu.