Sabiedrības Integrācijas fonds ir atklājis jaunu iniciatīvu "Ģimenei draudzīga darbavieta". Tās mērķis ir uzrunāt darba devējus un aicināt padomāt, ka, piemēram, elastīgs darba laiks vai brīvdiena 1. septembrī, bērnu pirmajā skolas dienā, veicina darbinieku lojalitāti. Nosaukumu "Ģimenei draudzīgs darbavieta" saņēma 50 darba devēji - gan lielo, gan mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, arī valsts un pašvaldības iestādes.

Viens no 50 Latvijas uzņēmumiem, kas jau atzīts par ģimenei draudzīgu uzņēmumu, ir "Schwenk Latvija", kas ražo cementu un citus būvmateriālus. "Schwenk" valdes locekle, Personāla un administrācijas direktore Linda Šedlere stāsta, ka uzņēmumā strādā 350 darbinieki un līdz 650 apakšuzņēmēju darbinieki. Viens no galvenajiem uzņēmuma mērķiem ir nodrošināt darbinieku veselībai drošus darba apstākļus, bet tas nav vienīgais aspekts.

Personālvadības speciāliste Arta Biruma uzsver, ka rūpes par darbiniekiem darba devējam vienmēr atmaksājas un īpaši svarīgi tas ir šobrīd - Covid pandēmijas un attālinātā darba laikā.

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš skaidro, ka korporatīvā sociālā atbildība visā pasaulē kļūst par aizvien nozīmīgāku biznesa aspektu.

Statuss "Ģimenei draudzīga darbavieta" tiks piešķirts uz diviem gadiem, un statusam drīkst pieteikties ikviens darba devējs, kas atbildīs kritērijiem. Aizpildot pašnovērtējuma anketu, darba devējiem tiks piedāvāti arī praktiski padomi, kā kļūt par ģimenei draudzīgāku uzņēmumu.