Līdz 15. decembrim finanšu institūcijā "Altum" var iesniegt papildus projektus dzīvojamo māju renovācijas programmai. Cik liela ir interese par šo programmu Latvijā un arī Rīgā, kas pagaidām nevar lepoties ar daudziem renovētiem daudzdzīvokļu namiem?

"Altum" Energofektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece stāsta, ka dzīvojamo māju renovācijas programma tika pārtraukta 11. janvārī, jo bija iztērēts šai programmai piešķirtais finansējums – 160 miljoni eiro. Tā kā daži projektu iesniedzēji no dalības atteicās un vasarā valdība piešķīra programmai papildus 30 miljonus eiro, līdz 15. decembrim "Altum" var iesniegt jaunus projektus.

Lielākais māju apsaimniekotājs Latvijā ir Rīgas namu pārvaldnieks, kurš apsaimnieko 4000 daudzdzīvokļu mājas. Šobrīd Altum programmā dažādās attīstības stadijās iesniegti 140 Rīgas daudzdzīvokļu namu renovācijas projekti. Uzņēmuma valdes loceklis Elmārs Martinsons stāsta, ka jau 2015. gadā māju siltināšana bija viena no uzņēmuma prioritātēm. Rīkotas kopsapulces, skaidroti ieguvumi, diemžēl dzīvokļu īpašnieki nespēj vienoties par ēku renovāciju.

Divus turpmākos gadus Rīgas pašvaldība dzīvojamo namu energoefektivitātes uzlabošanai plāno piešķirt līdzfinansējumu līdz 50 000 eiro, bet ēku tehniskā stāvokļa bīstamības novēršanai līdz 30 000 eiro. Pašvaldība līdzfinansēs 50% no izmaksām. Irīna Miķelsone no Rīgas Domes Īpašuma departamenta stāsta, ka kopš 2016. gada atbalstīta 300 kultūrvēsturisku māju atjaunošana un restaurācija, vienam projektam atvēlot līdz 20 000 eiro.

Rīgas namu pārvaldnieka valdes loceklis Elmārs Martinsons stāsta, ka šogad Rīgā renovētas 5 daudzdzīvoklu mājas, nākamgad plānots renovēt vēl 25. Tas nav daudz, renovēt vajadzētu ap 80% no dzīvojamā fonda. Tāpēc uzņēmums cer uz veiksmīgu sadarbību ar jauno Rīgas domi un lielāku finansiālu atbalstu gan no pašvaldības, gan valsts.

Ekonomikas ministrija jau paziņojusi, ka daudzdzīvokļu namu renovācijas programma tiks turpināta arī nākamajā ES fondu periodā.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.