Valdība apstiprinājusi grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos par ārzemnieku nodarbināšanu, ielūgumu un uzturēšanās atļaujām. Kā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, Latvijā palielinās viesstrādnieku skaits. 2014. gadā darba tiesības tika piešķirtas nedaudz vairāk nekā 3000 viesstrādniekiem, uz šī gada 1. decembri Latvijā darba tiesības bija izsniegtas gandrīz piecreiz vairāk - 14218 trešo valstu pilsoņiem.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāve Eva Lapsiņa stāsta, ka šobrīd NVA mājas lapā šobrīd reģistrētas 30 000 brīvas darba vakances. Lielākā daļa no tām – 26 000 reģistrētas Rīgā un Pierīgā.

Atvieglot viesstrādnieku ievešanas noteikumus rosināja vairākas darba devēju organizācijas un Ārvalstu investoru padome. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze stāsta, ka visvairāk – 44% viesstrādnieku Latvijā strādā no Ukrainas, 17% - no Baltkrievijas, seko Krievija un Uzbekistāna. Maira Roze skaidro, ka grozījumi MK noteikumos par viesstrādnieku ievešanu mazinās birokrātiskos šķēršļus.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājas vietniece Anna Upena stāsta, ka gan šī gada otrajā, gan trešajā ceturksnī būvniecības nozarē trūka apmēram 3000 darbinieku. Tāpēc nozares pārstāvji ir gandarīti, ka Iekšlietu ministrija ātri reaģējusi uz darba devēju prasībām.

Anna Upena arī atzīst, ka viesstrādnieku ievešana ir sensitīvs jautājums. Viņa gan uzsver, ka priekšroka, tāpat kā līdz šim, būvniecības nozarē tiks dota Latvijas darbaspēkam. Par to liecina arī ģenerālvienošanās, ka minimālā alga būvniecības jomā ir 780 eiro.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.