Covid pandēmijas dēļ bezdarba līmenis Latvijā aprīlī pieauga līdz 8,2% un bezdarbs no 4 līdz 6% palielinājās arī Rīgā un Rīgas reģionā. Darba tirgū palielinās darba meklēšanas ilgums un pieaug konkurence par brīvajām darba vakancēm. Attīstoties digitalizācijai un automatizācijai, darba tirgū palielinās pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem.

Kā liecina Nodarbibātības valsts aģentūras (NVA) dati, maijā reģistrētā bezdarba līmenis valstī samazinājies līdz 7,9%, jo sākušies sezonālie darbi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citās jomās. NVA Klientu apkalpošanas un attīstības nodaļas vecākais eksperts Andris Maskaļovs skaidro, ka darba tirgū un aug pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, bet pandēmijas dēļ palielinājies darba meklēšanas ilgums.

Centrālās Statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2019. gada beigās no Latvijas augstskolu un koledžu absolventiem nodarbināti bija 82,8%, savukārt, reģistrēto bezdarbnieku statuss bija iešķirts 3,7% absolventu. Tāpat iedzīvotājiem ar augstāko izglītību bija arī lielāki ienākumi. Ka augstākā izglītība nodrošina labākas iespējas darba tirgū, uzsver arī Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Andris Teikmanis.

Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais ekonomists Normunds Ozols stāsta, ka darba tirgū notikušas ne tikai strukturālas izmaiņas, jo dažādas nozares pandēmija ietekmēja atšķirīgi, globāla tendence darba tirgū ir arī digitalizācija.

NVA Klientu apkalpošanas un attīstības nodaļas vecākais eksperts Andris Maskaļovs stāsta, ka darba tirgū vispieprasītākās ir un būs divas lietas - IT prasmes un valodu zināšanas.

Ekonomikas ministrijas pārstāvis prognozē, ka šogad reģistrētais bezdarbs varētu saglabāties 7,8% līmenī un zem 7% tas varētu samazināties tikai nākamajā gadā.