Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šī gada 23.jūlijam pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma vidē. Kā ar šī pasākumu īstenošu veicas Kuldīgas novadā?

Bezdarbnieku izglītības programmas ietvaros tiek piedāvātas iespējas iziet apmācību pie darba devēja, skaidro Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāles vadītāja Sandra Krinkele, līdz ar to darba devējs pats var apmācīt savu darbinieku. Pasākums Latvijā tiek īstenots jau no 2015.gada. Par Kuldīgas pieredzi vairāk stāsta Sandra Krinkele.

Ir bijuši arī veiksmes stāsti, uzsver vadītāja Sandra Krinkele. Viens no tiem Kuldīgā ir Lauku konsultāciju centra birojs, kur šādā veidā izdevies papildināt trūkstošās grāmatvežu darba vietas. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas biroja vadītāja Daiga Mellere skaidro, ka iespējas izmantotas vairākas reizes.

Zigrīda Nipere ir pirmspensijas vecumā, tāpēc pēc darba zaudēšanas, ir gandarīta, ka bijusi iespēja atrast darbu tieši šādā veidā. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā viņa strādā no pagājušā gada novembra. Par grāmatveža palīgu birojā strādā arī gados jaunākā Gerda Zaķe.

Kuldīgas novadā joprojām ir augsts ilgstošo bezdarbnieku skaists, ar kuriem jāstrādā individuāli. Kopumā sezonā bezdarbnieku skaists samazinās, taču tas saistīts ar sezonas darbiem būvniecībā, tūrisma nozarē un kūdras purvā. Darba vietas strauji nepieaug, jo uzņēmēji izlemj attīsta tehnoloģijas, tā samazinot roku darbu. Kuldīgas novadā šobrīd visvairāk vakances ir ēdināšanas jomā, maizes ceptuvē un kokapstrādes nozarē.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.