Latgale vienmēr ir bijusi ar visaugstāko bezdarba rādītāju un zemāko atalgojumu. Arī pandēmijas laikā bezdarbnieku skaits ir pieaudzis.

Latgalē gada laikā bezdarba līmenis ir palielinājies par 2,6 procentiem, šobrīd tas ir 16.5 procenti. Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē reģistrēto bezdarbnieku skaits gada laikā pieaudzis par vairāk nekā tūkstoti. Darba meklētāju rindās ir ap 6 tūkstošiem 500 bezdarbnieku, stāsta Daugavpils filiāles Nodarbinātības organizatore Svetlana Jerocka. Šobrīd Daugavpils filiālē reģistrētas ap 400 brīvas vakances, nepieciešami šuvēji, apdares darbu strādnieki, pārdošanas speciālisti, metinātāji.

„Gada griezumā ir vērojams brīvo darba vietu skaita samazinājums, un pandēmijas krīze visbūtiskāk ir skārusi tādas jomas kā tūrisms, pasažieru pārvadājumi, izmitināšana, ēdināšana, kultūra, māksla un būvniecība.”

Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālē gada laikā bezdarbnieku skaits pieaudzis par 500. Rēzeknes filiālē tie reģistrēti bezdarbnieki no Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novada, visvairāk bezdarbnieku skaits ir palielinājies tieši Rēzeknes pilsētā. Turpina Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Ducsaliete.

„Pandēmijas apdraudējums ir bijis uzņēmumiem gan tūrisma uzņēmumiem, gan viesnīcām, gan ēdināšanas uzņēmumiem un, protams, ka šie uzņēmumi ir vairāk Rēzeknes pilsētā. Un no šiem uzņēmumiem bezdarbnieku skaits ir papildinājies.”

Ziemas mēnešos vienmēr ir vērojams bezdarbnieku skaita pieaugums, savukārt, tuvojoties vasarai, bezdarbnieku skaits samazinās, jo ir iespēja strādāt sezonālajos darbos, uzsver Ināra Ducsaliete.

„Ja mums šobrīd ir nepilni pieci tūkstoši bezdarbnieku skaits, tad mums ir bijuši laiki, kad mums ir bijuši bezdarbnieki 11 un 12 tūkstoši. Šis te 500 cilvēku pieaugums, īpaši krasi mēs to neizjūtam. Kad mēs skatāmies ik mēneša statistiku, tad mēs redzam, kā cilvēki ir iekārtojušies darbā, protams, kāds nāk no jauna reģistrēties, kāds cits jau ir iekārtojies darbā, viss notiek tāda nemitīga apmaiņa.”

Brīvo vakanču skaitu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Rēzeknes filiālē ir par 70 mazāk, tomēr, sūdzēties nevarot, kopumā tās ir ap 400. Darbinieki nepieciešami ražošanas nozarēs, piemēram, metālapstrādes uzņēmumos, mēbeļu ražošanas uzņēmumos. Tiek meklēti santehniķi, atslēdznieki, noliktavu darbinieki, strādnieki nepieciešami arī Rēzeknes gaļas kombinātā.

„Bet jāsaka arī tā, ka, piemēram, Rēzeknes gaļas kombināts orientējas ne tikai uz mūsu vietējiem darba meklētājiem, bet arī uz trešo valstu pilsoņiem, tie pārsvarā nāk no Ukrainas, jo mūsu pašu bāleliņiem ne visiem tīk šīs darbs un ne visiem gribas strādāt gaļas kombinātā, kur ir specifiski darba apstākļi, un ne visi uz to ir gatavi.”

Strādājošajiem šajā pandēmijas laikā ir iespējams saņemt dīkstāves pabalstus, ja viņu ienākumi ir samazinājušies saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ. Kā stāsta VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore Santa Garanča, dīkstāves pabalstu pieprasījumu ziņā darba devēju aktivitāte Latgalē ir līdzīga kā citos reģionos. Atšķiras vien izmaksātais atbalsta apjoms.

„Kopā pagaidām ir pieteikušies 1 037 darba devēji par vairāk nekā 4 tūkstošiem darbinieku. Te gan jāatzīmē, ka vidējais izmaksātais atbalsts, salīdzinot ar pārējiem plānošanas reģioniem, Latgales reģionā ir bijis vismazākais. Tas acīmredzot ir saistīts ar to, ka arī šī te alga no kā rēķināts atbalsts ir bijusi mazāka. Runājot par pašnodarbinātām personām, tās šeit Latgales reģionā ir salīdzinoši čaklas  bijušas, un drusciņ vairāk kā pusotrs tūkstotis pašnodarbināto šo iespēju ir izmantojuši.”

Jāteic, dīkstāves pabalstam var pieteikties katru mēnesi, ja ir apgrozījuma kritums. Pēc pašreiz spēkā esošajiem noteikumiem maijs būs pēdējais mēnesis, par kuru būs iespēja pieteikties atbalstam. Minimālais dīkstāves atbalsts ir 500 eiro mēnesī.