Aptaujas liecina – aizejot pensijā, cilvēki gribētu saņemt pensiju, kas līdzinās algai. Šobrīd tie būtu 1000 eiro mēnesī. Kā ir realitātē? Ja šodienas pensionāru vidējās pensijas ir 40% apmērā no darba algas, tad 2060. gadā tās būs vēl mazākas. Statistikas dati rāda, ka šobrīd brīvprātīgajā 3. pensiju līmenī iemaksas veic tikai katrs ceturtais strādājošais.

Kā liecina valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras dati, vecuma pensijas lielums Latvijā no gada gadā palielinās. 2001. gadā vidējā vecuma pensija bija 85 eiro, 2010. – 260, bet šogad vidējā vecuma pensija ir 351 eiro. Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Tkačevs vērtē, ka vairāku iemeslu dēļ 2060. gadā pensijas nebūs lielākas par 25% no vidējās darba algas.

Aptaujas liecina, ka par uzkrājumiem pensijai cilvēki sāk domāt 40 – 45 gadu vecumā. Lai rosinātu jauniešus padomāt par ienākumiem pensijas gados, „Swedbank” aicināja trīs jaunus cilvēkus mēnesi vērtēt savus naudas tērēšanas paradumus un stāstīt par savu pieredzi sociālajos tīklos. Dailes teātra aktrise Ieva Florence stāsta, ka naudu, ko agrāk iztērēja, braucot ar taksometru, tagad ieguldīs 3. pensiju līmenī.

Pensiju pārvaldītāji saņēmuši pārmetumus par augstajām komisijas maksām. „Swedbank” Apdrošināšanas un investīciju jomas vadītājs Kristaps Kopštāls stāsta, ka tagad komisiju apmēru regulē likumdošana.

Kāpēc 3. pensiju līmenim pievienojusies tikai ceturtā daļa jeb 309 000 iedzīvotājuEkonomists Oļegs Tkačevs vērtē, ka iedzīvotājiem pietrūkst zināšanu.

Oļegs Tkačevs arī uzsver - lai nākotnē saņemtu lielākas pensijas, ar iemaksām trešajā pensiju līmeni vien nepietiks. Valstī jāuzlabo dzimstība un jāveicina reemigrācija, visiem strādājošajiem jāmaksā pilna sociālā nodokļa likme, un līdz ar mūža ilguma pagarināšanos būs jāpalielina arī pensijas vecums.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.