Covid krīze ienesusi izmaiņas daudzās nozarēs. Kā tā ietekmējusi apdrošināšanas jomu? Uzņēmumi aktīvi izmanto eksporta kredīta garantijas, ko līdz gada beigām var saņemt arī eksportam uz Eiropas Savienību (ES). Iedzīvotāji lielāko daļu atlīdzību saņēmuši par ceļojumu apdrošināšanu.

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins stāsta, ka Covid-19 pandēmijas laikā arī apdrošinātājiem bija jāmācās strādāt jaunos, līdz šim nepieredzētos apstākļos.

Apdrošināšanas akciju sabiedrības "Balta" valdes loceklis Uldis Dzintars stāsta, ka "Balta" pandēmijas laikā piedāvāja jaunu pakalpojumu juridiskām personām – apdrošināšanu darbiniekiem, ja tie saslimst ar Covid-19. 

Finanšu institūcija "Altum" eksporta kredīta garantijas uzņēmumiem piedāvā jau no 2009. gada. Ja līdz šim tās izsniedza uzņēmumiem, kas eksportē uz trešajām pasaules valstīm, tad pandēmijas laikā un līdz pat gada beigām eksporta kredīta garantijas var saņemt uzņēmumi, kas eksportē arī uz ES. "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš skaidro, ka eksporta garantijas ļauj uzņēmējiem nodrošināties pret ārvalstu pircēju maksātnespēju un maksājumu kavējumiem. 

Kā pandēmija ietekmēs apdrošināšanas jomu turpmāk? Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins vērtē, ka, līdzīgi kā pēc terora aktiem Eiropā, turpmāk apdrošināšanas līgumos varētu iekļaut arī pandēmijas riskus.

Abāšins vērtē, ka pandēmija apdrošināšanas jomu ietekmēs nedaudz, jo apdrošināšanas kompānijas ir labi kapitalizētas un riski ir pārapdrošināti.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.