Ministru kabinets, atbalstot pašvaldību investīciju projektus Covid-19 seku mazināšanai reģionos, lēma par gandrīz 28,5 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu pašvaldību investīciju projektiem, paredzot vietvarām arī jaunas iespējas saņemt kredītus. Pašvaldības plāno par šiem līdzekļiem uzlabot ceļu infrastruktūru, veikt izglītības iestāžu ēku siltināšanu un nodrošināt darbavietu saglabāšanu. Piemēram, Ludzas novads ņem aizņēmumu vairāku pilsētas ielu pārbūvei, savukārt Rēzeknes pašvaldība ir pieteikusies aizņēmumam vienas ielas pārbūvei.

Ludzas novads Valsts kasē plāno ņemt aizņēmumu gandrīz pusotra miljona apmērā. Kopumā plānots īstenot piecus projektus, izmantojot aizdevuma iespējas, kas ir paredzētas ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai, saistībā ar Covid -19 izplatību, stāsta Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns.

“Četri no tiem projektiem saistīti ar transporta infrastruktūras sakārtošanu, tas ir ielu pārbūvi. Pirmais projekts ir Andreja Upīša un Pledu ielas pārbūve. Šim projektam ir visaugstākā gatavības pakāpe. Ir izstrādāts tehniskais projekts, veikta iepirkuma procedūra, ir noslēgts līgums par būvniecību,  un nākamajā nedēļā mēs jau plānojam uzsākt būvniecības darbus. Otrs projekts ir Kr.Barona ielas posma pārbūve. Trešais, arī ir tāds apjomīgs projekts ir Soikāna, Kārsavas, Smilšu un Miera ielas posmu pārbūve. Ceturtais projekts, ko mēs šogad plānojam uzsākt, ir Krāslavas ielas pārbūve. Piektais projekts ir saistīts ar videokonferenču zāles izveidi Ludzas novada pašvaldībā.”

Lai projekts tiktu atbalstīts, pēc programmas nosacījumiem, pašvaldībai ir jānodrošina vismaz 25% līdzfinansējums un šogad no piešķirtās summas ir jāapgūst vismaz 30% finansējuma.

Ne visas pašvaldības šos un vēl virkni citu nosacījumu var izpildīt. Kā atklāj Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pašvaldībā nolemts ņemt pieejamo valsts aizdevumu tikai viena projekta īstenošanai.

“Tie nosacījumi, manuprāt, nebija īpaši veiksmīgi, lai tiešām atbalstītu pilsētas ekonomiku vai to kaut kādā veidā sildītu. Tie nosacījumi bija izslēdzoši, ja visus izpilda, tad nav kur kredītu izmantot. Mēs Viļakas ielas rekonstrukcijai saņemsim kredītu 150 tūkstošu apmērā. 25% mēs esam gatavi līdzfinansēt no sava budžeta. Tas, pirmām kārtām, saglabās darbavietas uzņēmumā, kas pildīs pasūtījumu, un mēs jau zinām, ka tas būs Rēzeknes uzņēmums. Otrkārt, mēs uzlabojam infrastruktūru, kas ved uz mūsu industriālo zonu Ziemeļu rajonā un šī projekta īstenošana palīdzēs uzņēmējiem, kas šajā zonā strādā.”

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija (VARAM) atbalsta tādus pašvaldību projektus, kas var jau šogad garantēt darba iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Vairums pašvaldību ir izvēlējušās resursus ieguldīt savas teritorijas satiksmes infrastruktūras attīstībā un izglītības iestāžu siltināšanā, skaidro ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmanis.

“Šis atbalsts bija pašvaldībām tieši ekonomikas sildīšanas veicināšanai un MK noteikumos bija skaidri noteiktas pozīcijas, kurās varēja startēt.

Pirmā joma bija pašvaldības ēku energoefektivitāte, otrā bija ceļu infrastruktūra, pēc tam attālinātā darba vai attālināto pakalpojumu sniegšana, kā arī atbalsts dažādu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvei. No šī mēneša ir klāt nācis arī atbalsts izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, atbilstoši higiēnas prasībām.”

Madars Lasmanis uzsver, ka realizējot šos projektus, pašvaldības ne tikai uzlabo savu infrastruktūru, bet arī dod iespēju nopelnīt un saglabāt darbavietas projektu realizēšanā iesaistītajiem uzņēmējiem.

“Jomas diezgan plašas. Būtībā visām celtniecības kompānijām ir iespēja pieteikties un projekti ir izvietojušies visā Latvijā. Ir iespēja startēt arī ceļu infrastruktūras uzlabošanā – tā ir ceļu būve. Arī IT nozare, ūdenssaimniecības attīstība un ceļu būve var pretendēt uz atbalstu. Es domāju, ka plašā spektrā visi Latvijas uzņēmēji var atrast sev piemērotākos pasūtījumus, lai savas ražošanas vai darba jaudas nemazinātu un visiem dotu darbu arī turpmāk uz priekšu.”  

Valdība lēmusi par gandrīz 28,5 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 seku mazināšanai reģionos. Divu mēnešu laikā VARAM saņemti  270  projektu pieteikumi,  no kuriem 180 tikuši atbalstīti. No 119 pašvaldībām uz aizņēmu Valsts kasē Covid – 19 seku likvidēšanai paredzētajiem projektiem pašlaik  pieteikušās  70 pašvaldības.