Šobrīd Saeimā tiek skatīti grozījumi likumprojektā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos". Plānots, ka turpmāk darījumus ar lauksaimniecības zemi Latvijā varēs veikt arī OECD jeb Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas valstu pilsoņi. Kā tas ietekmēs zemes tirgu Latvijā?

Latvija OECD, ko dēvē arī par bagāto un attīstīto valstu klubu, iestājās 2016. gada 1. jūlijā. Pievienošanās šai valstu grupai nes līdzi arī vairākus nosacījumus un saistības. Viens no tiem – novērst ierobežojumus Latvijas likumos attiecībā uz zemes iegādi. Stāsta Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols.

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis Guntis Gūtmanis vērtē - lai arī Latvijā ik gadu zemes cenas pieaug, tās nevar salīdzināt ar zemes cenām citās Eiropas valstīs, piemēram, Vācijā.

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis uzsver – faktu, ka Latvija iestājusies OECD, lauksaimnieki vērtē pozitīvi, tomēr Latvijas lauksaimnieki nav vienādās pozīcijās ar citu valstu lauksaimniekiem. Man pašai laukos bieži nācies dzirdēt, ka daudzos Latvijas pagastos brīvu zemju vairs nav.

Cik zemes Latvijā pieder ārvalstu pilsoņiem? Visbiežāk tiek minēts skaitlis – 15%. Latvija ik pa laikam ar izmaiņām likumdošanā centusies savu zemes tirgu aizsargāt. Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols stāsta – lai palīdzētu Latvijas lauksaimniekiem, izveidotas vairākas zemes iegādes kreditēšanas programmas.

LOSP pārstāvji Guntis Vilnītis un Guntis Gūtmanis atzinīgi vērtē valdības paveikto, lai atvieglotu zemniekiem lauksaimniecības zemju iegādi.

Valdība grozījumus likumprojektā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” jau apstiprināja 10. decembrī, šobrīd tas nodots izskatīšanai Saeimas komisijās.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.