Ar septembra sākumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 14 biznesa inkubatoros visā Latvijā ir sākusies pieteikšanās pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās. Pieteikumus var iesniegt jaunie uzņēmumi, kas reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā ne ilgāk par 3 gadiem, izstrādājuši inovatīvus produktus vai pakalpojumus un vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību. Līdz 20. septembrim. pirmsinkubācijas programmā tiks uzņemti 257 topošie uzņēmēji, bet inkubācijas programmā – 76 uzņēmumi.

2016. gada beigas un 2017. gada sākums bija Latvijas inkubatoru sākuma darbība Latvijā, pirmā savu inkubatoru atklāja Rēzekne. Pa šiem gadiem te atbalstīts gandrīz pusotrs simts biznesa ideju.

„Kopumā kopš 2016. gada te atbalstītas vairāk nekā 140 biznesa idejas gan pirmsinkubācijas, gan inkubācijas periodā. Idejas lielākoties saistītas ar apstrādes rūpniecību, koka un metālapstrādi, apģērbu dizainu, pārtikas ražošanu un pakalpojumu sniegšanu,” stāsta Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace.

Arī ekonomiskais pienesums reģionam un tautsaimniecībā kopumā ir jaušams.

„2019. gadā Rēzeknes biznesa inkubatora komersanti ir ģenerējuši 2,4 miljonu eiro apgrozījumu. Nodokļos nomaksāti vairāk nekā 440 tūkstoši eiro,” analizē Skaidrīte Baltace.

Arī Daugavpils biznesa inkubatorā, kopš savas darbības sākuma 2017. gada janvārī, izvērtējot atbalstu un uzņēmēju devumu nodokļu formā, jaušams ekonomiskais pienesums.

„Pērn grantos vidēji mēs līdzfinansējām 200 tūkstošus eiro, bet pienesums, kas atgriezās nodokļos bija 800 tūkstoši eiro. Bet kopš 2017. gada kopējais apgrozījums, ko radījuši mūsu uzņēmēji, ir 8,5 miljoni eiro. Liela daļa tie ir eksportējošie uzņēmumi, kas 98- 100% savu produkciju eksportē,” skaidro Daugavpils inkubatora pārstāve Santa Dzalbe-Sologuba.

Daugavpils biznesa inkubatorā šajā laikā ir atbalstītas 99 dažādas biznesa idejas.

„Biznesa inkubatori piedāvā tā dalībniekiem ne vien bezmaksas apmācību iespējas, mentoru konsultācijas un koprades telpas, bet arī grantus līdz 50% no attiecināmajām izmaksām dažādu pakalpojumu apmaksai un ražošanas iekārtu iegādei. Izejmateriālu iegādei uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansējumu 30% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Šī ir lielākā jauno uzņēmumu kopiena un kontaktu tīkls Latvijā ar pieeju LIAA pārstāvniecībām 18 pasaules valstīs,” saka Santa Dzalbe-Sologuba.

Uzņēmuma „Rehill” vadītājs Kaspars Koļčs ir rēzeknietis, sākotnēji tieši tur pieteicās biznesa inkubatorā, jo saredzēja potenciālu sava biznesa idejai.

„Nodarbojamies ar iekšējo inženierkomunikāciju apkalpošanu, remontu, montāžu. Mums aktuāli bija granti, kas tika piedāvāti, piemēram, 50 procentu apmērā uz instrumentiem. Papildinājām savu materiāli tehnisko bāzi. Nodarbināt jau 8 cilvēkus un ar septembri vēl divi nāks klāt. Lēni, stabili, bet augam.”

Daugavpils biznesa inkubatorā, kā stāsta tā vadītājs Andrejs Zelčs, darbojas 26 uzņēmumi, šobrīd arī te, tāpat kā inkubatoros visā Latvijā, tiek gaidīti jauni ideju ģenerētāji.

„Mēs gaidām, lai tie būtu augsto un vidēji augsto tehnoloģiju projekti, kas ir biomedicīna, farmācija, viedie materiāli, enerģētika un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, jo tās ir ar lielāko pienesumu. Šoruden esam gatavi uzņemt inkubatorā 5 jaunus dalībniekus,” tā Andrejs Zelčs.

Arī Rēzeknē savas prioritātes šajā rudens uzņemšanā, skaidro Skaidrīte Baltace: „Mēs uzņemsim 7 jaunus dalībniekus, prioritāte būs apstrādes rūpniecība.”

Uzņēmumiem, kuri izstrādājuši inovatīvus produktus vai pakalpojumus un vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību, ir iespēja savos reģionālajos  biznesa inkubatoros pieteikties līdz 20.septembrim.

Biznesa inkubatoru programma turpināsies līdz 2023. gada beigām, un visdrīzāk šī būs pēdējā lielā uzņemšana, jo biznesa inkubatori būs sasnieguši savu sākotnēji nostādīto maksimālo kapacitāti, apkalpojot aptuveni 600 jauno uzņēmumu.