Pirmos soļus finanšu pratībā var apgūt jau bērnudārza vecumā, piedaloties, piemēram, konkursā „Mana vārdnīciņa”. Tajā tādus finanšu terminus kā nauda, budžets un tirgus mēģina izskaidrot bērns kopā ar vecākiem un vecvecākiem. Šogad gandrīz 800 skolēni piedalījās finanšu pratības konkursā „Mana vārdnīciņa” un rakstīja biznesa pasakas. Kā liecina aptaujas, Latvijas iedzīvotāju zināšanas par finanšu jomu ir līdzīgas kā citās Eiropas valstīs, tomēr zināšanām neseko atbilstoša rīcība.

Otrklasnieks Mārtiņš Ginters no Liepājas katoļu pamatskolas uz Rīgu atbraucis kopā ar tēti Gati. Viņš konkursā „Mana vārdnīciņa” kopā ar tēti un opi skaidroja dažādus finanšu terminus, tai skaitā – kas ir nauda.

Kristians Aivars Krūmiņš mācās Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā, bet Betija Lurdesa Jermiļina – Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijā. Kā pusaudži 14-15 gadu vecumā vērtē savas zināšanas finanšu jomā?

Šie skolēni piedalījās Latvijas Bankas un JAL organizētajos finanšu pratības konkursos. Kopš šī gada sākuma tieši Latvijas Bankas uzdevums ir veicināt finanšu pratību un bankas finanšu pratības daļas vadītājs Kaspars Kravinskis stāsta, ka par naudu ar bērniem jāsāk runāt jau bērnībā.

"Swedbank" Finanšu institūta eksperte Evija Kropa stāsta, ka arī banka rīko nodarbības visu vecumu skolēniem. Jaunākie var piedalīties mazā finansista spēlē, bet no 4. līdz 12. klasei var darboties finanšu laboratorijā, kur spēlē ar izlaušanās elementiem iekļauta mācību viela.

Šogad notiks aptauja, kas tiek rīkota reizi trīs gados un kurā tiek vērtēta arī iedzīvotāju finanšu pratība. Gada beigās redzēsim, vai iedzīvotāju zināšanas par naudas lietām uzlabojas vai tomēr nē.