Lai palīdzētu ģimenēm ar trim un vairāk bērniem atrisināt tik ļoti aktuālo dzīvojamās telpas platības jautājumu, kā arī sniegtu atbalstu bankas aizdevuma pirmās iemaksas samazināšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai, jau gadu Latvijā darbojas valsts finanšu institūcijas ALTUM subsīdija „Balsts”. Visaktīvāk valsts piedāvāto atbalstu izmanto daudzbērnu ģimenes Rīgā un Pierīgā. Viskūtrāk subsīdijai piesakās Latgalē. 

Finanšu institūcijas ALTUM dati liecina, ka vairāk nekā puse no ģimenēm, kas šogad ņēmušas kredītu mājokļa iegādei, saņēmušas subsīdiju „Balsts”, un izmantojušas arī ALTUM mājokļu garantiju programmu. Kā uzsver ALTUM Privātpersonu garantiju daļas vadītājs Andris Veismanis, abi valsts atbalsta veidi palīdz  ģimenēm tikt pie sava mājokļa un veicina finansējuma ieplūšanu ekonomikā un mājokļu kredītu pieejamību kopumā.

 „Balsts” subsīdija ir vienreizējs dāvinājums daudzbērnu ģimenēm, kurās aug divi bērni un tiek gaidīts trešais, lai pilnībā vai daļēji segtu bankas pirmo iemaksu. Subsīdijas apjoms ir atkarīgs no bērnu skaita.

Uz subsīdijas saņemšanu var pretendēt viens no bērna vecākiem, un MK noteikumi paredz, ka subsīdiju var saņemt, ja izvēlētā nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz 250 tūkstošus eiro,

un ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir līdz 17 tūkstošiem eiro gadā pirms nodokļu nomaksas. Tāpat saņēmējam jābūt nodokļu maksātājam Latvijā vismaz pēdējo 12 mēnešu laikā un kura īpašumā nav cits mājoklis.”

Lielākais īpatsvars subsīdijas saņēmēju vidū ir ģimenes ar trīs bērniem, kas dzīvo Pierīgā un Rīgā. Reģionos aktivitāte ir daudz mazāka. Turpina Andris Veismanis.

„Aptuveni katra trešā subsīdija piešķirta ģimenēm reģionos, tai skaitā 11 % – Kurzemē, 10 % – Zemgalē, 9% – Vidzemē, savukārt 3 %  – daudzbērnu ģimenēm Latgalē. Lielākā daļa jeb 66 % subsīdiju saņēmušo ģimeņu iegādājušās mājokļus Rīgā vai Pierīgā.” 

Aizvadītā gada laikā ALTUM subsīdiju “Balsts” mājokļa iegādei saņēmušas 500 daudzbērnu ģimenes.  Rēzeknietis Uldis Adijāns, kura ģimenē aug trīs bērni, atzīst, ka Rēzeknē un tās apkārtnē iegādāties māju nav viegli jau vien tāpēc, ka piedāvājums ir pavisam neliels un arī cenas daudz maz labam mājoklim ir augstas. Tāpēc pieejamais  valsts atbalsts bijis tieši laikā.

„Par cik mums ir daudzbērnu ģimene, jau pirms kāda laika bijām nolēmuši iegādāties lielāku nekustamo īpašumu un tika jau noskatīta māja. Uzzinājām par valsts atbalsta programmu daudzbērnu ģimenēm un to izmantojām. Protams, šāds atbalsts ir noderīgs daudzām jaunajām ģimenēm.”    

No 500 ģimenēm, kas saņēmušas atbalstu, vien 3 %  ir no Latgales. Arī Luminor bankas mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais atzīst, ka reģionos, it īpaši Latgalē, kredītu mājokļa iegādei klienti ņem daudz retāk nekā Rīgā vai Pierīgā.

„Viss šajos apstākļos ir atkarīgs no pieprasījuma. Mēs redzam, ka tur nav pieprasījuma un arī klientiem, lai saņemtu kredītu, ir jāizpilda virkne nosacījumu un viens no tiek ir ienākumu aspekts. Ja reģionos ir grūtāk atrast darbu, klienti vienkārši meklē to vietu, kur ir darbs.

Viens no rādītājiem, kāpēc klienti Latgalē mazāk piesakās kredītiem mājokļa iegādei, ir iedzīvotāju skaits un ienākumu līmenis.

Tur varētu būt zemāks ienākumu līmenis, kas arī liedz šo te kredītu saņemt, sakrāt pirmajai iemaksai, pat neskatoties uz lielo atbalstu no valsts puses. Tik un tā šis te ienākumu līmenis nav pietiekošs, lai pilnvērtīgi sagatavotos šim kredītam un uzņemtos saistības.”

Arī nākamgad valsts budžetā Ekonomikas ministrija ir paredzējusi 3,6 miljonu eiro lielu finansējumu, lai atbalstītu daudzbērnu ģimeņu plānus iegādāties jaunu mājokli.