Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus, kā arī juridiskās personas pieteikties oficiālajai e-adresei valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "Latvija.lv".  Caur šo e-adresi lietotājs saņems visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras iepriekš tika sūtītas pa pastu uz deklarēto adresi. Tā būtu droša saziņa ar valsti, kā arī vienota saziņas platforma visām valsts iestādēm, kas nestu gan ekonomiskos ieguvumus, gan aptvertu visus tos iedzīvotājus, kuriem nav fizisku pastkastīšu un  reālā dzīvesvieta atšķiras no deklarētās. Kāda situācija ir Latgalē, cik aktīvi iedzīvotāji piesakās e-adreses saņemšanai, vai zina kā to darīt un vai saredz izdevīgumu no šādas saziņas ar valsts un pašvaldības iestādēm?

Elektroniskā adrese jeb e-adrese iedzīvotājam ir iespēja nevis pa pastu kā ierasts, bet elektroniski  sūtīt, saņemt un glabāt visus  oficiālos ziņojumus ar valsts un pašvaldības iestādēm, tas ir ērts un drošs saziņas veids, saka VARAM e-pakalpojumu nodaļas vadītājs Gatis Ozols:

"Tas ir kā profils vai konts portālā "Latvija.lv" , kur līdzīgi kā šobrīd tiek saņemti ziņojumi no VIDa nāks paziņojumi no visām valsts un pašvaldību iestādēm vienuviet. Tās var būt atbildes uz jūsu iesniegumiem vai pakalpojumu pieteikumiem,  tie var būt rēķini par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, dažādi paziņojumi par vēlēšanu iecirkņiem  vai informatīvi paziņojumi par iespējām doties piemēram uz bezmaksas profilaktiskajām medicīniskajām apskatēm."

Šobrīd e adreses sistēmā  darbojas jau vairāk nekā 3000 valsts un pašvaldības iestādes, bet pakalpojuma saņemšanai  savus kontus izveidojuši vairāk nekā 4500 tūkstoši iedzīvotāji un privātie uzņēmumi. Tas ir zems aktivitātes rādītājs, un par to var pārliecināties arī aptaujājot Latgales iedzīvotājus:

- "Neesmu pieteikusies, es pat neesmu iedziļinājusies šajā jautājumā. Neziņa un laika trūkums, lai pieteikties."

- "Es e-pastu skatos reizi nedēļā, tas man nav aktuāli."

- "Jāņem vērā vecāko paaudzi, kuriem būs sarežģītāk tik pie datora un interneta, lai šādu informāciju saņemtu."

- "Es pieslēdzos pati, bet ar pagasta konsultanta palīdzību. Ar datoru esmu uz „tu”, taču man šī sistēma šķita gana sarežģīta."

E-adreses aktivizācija ir bezmaksas, taču tam nepieciešamai vairāk priekšnoteikumi, to  atzīst arī VARAM pārstāvis Gatis Ozols:

"Ar internetbanku šai sistēmai piekļūt nevarēs, bet var izmantot vai ID karti vai mobilo aplikāciju viedierīcē."

E-adresei vairāki pozitīvi ieguvumi, šobrīd vairāk nekā 70 000 Latvijas iedzīvotājiem  nav fizisku pastkastīšu, cilvēkiem bieži atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, attiecīgi informācija kļūs pieejamāka,  un arī lētāka, skaidro Gatis Ozols.

"Iepriekšējos gados mēs veicām aprēķinus, ka viena papīra dokumenta un viena elektroniskā dokumenta paraksta izmaksas ir attiecībā 2 eiro pret 37-40 centiem. Ja rēķinām, ka šobrīd jau elektroniski  izsūtīti vairāk nekā  350 tūkstošiem dokumentu, kas nozīmē, ka valsts ietaupījusi ap pusmiljona eiro. Jo vairāk iestādes lietos, jo vairāk tām būs ietaupījums."

Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja  Irēna Timšāne apliecina, ka, tikai izsūtot paziņojumus  par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, gadā dome tērē ap 1000 eiro:

"Mums ir liels novads un pasta tēriņi lieli, un nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju skaits arī liels. Mums ir 33  557 maksātāji no tiem 7721 saņem ziņojumus uz e adresi. Tā ir aptuveni viena ceturtā daļa, protams, e-pasta pakalpojums atvieglotu arī mums - pašvaldībai -  maksas izdevumus."

Ekonomija no e-adreses būtu arī pašiem iedzīvotājiem, tas skar komunālos maksājumus, kas tiek izsūtīti pa pastu, atzīst Daugavpils novada domes izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts:

"Pakalpojumu sniedzējs kompensē pasta izdevumus. Tie ir aptuveni 1,5 eiro par vienu rēķina vēstuli, ko papildus maksā patērētājs."

Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga, tas atkarīgs no katra iespējām un motivācijas.

"Attieksme ir ļoti dažāda. Atkarīgs arī no tā, cik tam cilvēkam ir piekļuve datoram un internetam. Bet jaunajai paaudzei tā nav problēma, pat ja šo pakalpojumu dara par obligātu," Latgales iedzīvotāju noskaņojumu raksturo Daugavpils novada  domes Finanšu pārvaldes vadītāja  Irēna Timšāne. 

"To jau pierāda situācija ar LADu, kad runāja, ka vecāka gada gājuma cilvēki nepratīs pieteikumus iesniegt kā to prasa- elektroniski, taču dzīve rāda- tie, kas grib naudiņu saņemt, tie visi to arī dara. Dzīve prasa to un tur neko nevar izdarīt," saka  Daugavpils domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Ja iedzīvotājiem  reģistrācija portālā "Latvija.lv" ir brīvprātīga, tad  juridiskajām  personām, biedrībām nodibinājumiem, arodbiedrībām, politiskajām  partijām, reliģiskajām organizācijām  u.c. e-adreses lietošana no nākamā - 2020.gada sākuma būs obligāta.