Iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos bezdarbnieku atbalsta projektos, Daugavpils grāmatvedības uzņēmums SIA "ARD Line" piecu gadu laikā tikusi pie četriem jauniem darbiniekiem, no kuriem viens ir ar invaliditāti. Kā uzņēmumiem sokas ar darbinieku meklēšanu un piesaisti?

NVA filiālēs visā Latvijā līdz šī gada 19.februārim pieņēma darba devēju pieteikumus subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda projektā „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus.

SIA "ARD Line" vadītāja Nataļja par NVA īstenoto projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” uzzinājusi 2014.gadā no savas kolēģes un nolēmusi tajā piedalīties. Laika gaitā firma no diviem cilvēkiem ir paplašinājusies līdz septiņiem, no kuriem četri ir nākuši klāt projektu rezultātā. 

"Tobrīd mūsu firma uzņēma apgriezienus, uzradās  jauni klienti un bija nepieciešams papildus darbaspēks. Vērsos NVA, kur man sniedza nepieciešamās konsultācijas un palīdzēja noformēt pieteikumu dalībai projektā,” stāsta uzņēmuma vadītāja.

Uzreiz tika noteikti uzņēmumam nepieciešamie speciālisti - augstāko līmeņu grāmatveži. NVA veica pretendentu atlasi atbilstoši nepieciešamajai kvalifikācijai.

“Mēs izvērtējām CV, veicām pretendentu intervēšanu un izteicām darba piedāvājumus."

Uzņēmēja uzskata, ka atšķirībā no parastas darbinieku meklēšanas to piesaiste caur projektu ir vienkāršāka, jo NVA veic iepriekšēju atlasi.

"Uzņēmums pašam meklējot kadrus, nereti nākas uzklausīt un izvērtēt vairākus desmitus pretendentu. Savukārt NVA piedāvā izvērtēt tikai dažus iepriekš pēc notiktiem kritērijiem atlasītus pretendentus, kas jau ir daudz vieglāk. Pluss no dalības NVA projektos ir arī papildus finansējums, ko uzņēmums ilgāku laiku dotāciju veidā saņem darba algas izmaksai darbiniekiem un viņu apmācītājiem," uzver Ntaļja.

Noslēdzoties projektam, divus gadus uzņēmumā strādājušajai bijušajai bezdarbniecei tika piedāvāts darbu uzņēmumā turpināt. 2016. un 2017.gadā, piedaloties līdzīgos projektos, "ARD Line" tika pie vēl diviem darbiniekiem. Kopumā, pateicoties dalības NVA projektos, uzņēmums ir ticis pie četriem jauniem darbiniekiem. Šogad uzņēmums turpinās sadarbību ar NVA un jau pavasarī uzņēmumā parādīsies jauns darbinieks.

Klaudija, kura kļuva par pirmo NVA projektos "ARD Line" piesaistītot darbinieku, iepriekš strādāja "Hipotēku bankā", bet līdz ar tās likvidāciju tika saīsināta un palika bez darba. Jau būdama bezdarbniece Klaudija pabeidza NVA rīkotos "1C" grāmatvežu apmācības kursus, iegūstot sertifikātu.

"Rudenī es pabeidzu kursus, bet jau pavasarī iekārtojos darbā un iegūtās zināšanas varēju izmantot praksē. NVA programmas ietvaros nokļuvu uzņēmumā un nostrādāju šeit divus gadus. Pēc tam programma noslēdzās, saņēmu piedāvājumu turpināt darbu uzņēmumā un piekritu tam," stāsta Klaudija.

Darbs Klaudijai ļauj justie pieprasītai, dod iespēju nopelnīt iztikas līdzekļus, komunicēt ar cilvēkiem, attīstīties un virzīties uz priekšu.

"Es projektā piedalījos programmā cilvēkiem ar invaliditāti. Līguma darbības laikā divus gadus no valsts nāca 50% finansējums. Vairākus mēnešus darba devējam daļēji tika apmaksāta arī mana apmācība. Tāpat tika piešķirts finansējums darba vietas aprīkošanai, par ko tik iegādāts noteiktiem kritērijiem atbilstošs krēsls un skapītis. Darba vietas aprīkojumu izvērtēja kompetents medicīnas speciālists."

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un viņa darba vadītāja atalgojumam, kā arī noteiktos gadījumos dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs var saņemt vienreizēju dotāciju darbavietas pielāgošanai.

NVA projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" vadītāja Agnese Jēkabsone norāda, ka tīri vēsturiski šis projekts ir radies 2013.-2014.gada pilotprojekta rezultātā. Projekta gaitā tika aktivizēti ilgstošie bezdarbnieki un domāts par to, kā viņus atgrieztos aktīvajā darba tirgū. Toreiz šādu cilvēku skaits bija pietiekami liels.

"Projektā ir paredzētas informatīvās karjeras konsultācijas, kas ietver sevī psihologa un psihoterapeita grupu un individuālās konsultācijas, veselības pārbaudes un profesionālās piemērotības noteikšanu sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālistiem, motivācijas programmu darba meklēšanai un sociālo mentora pakalpojumi, tai skaitā personām ar invaliditāti, kompleksos pasākumus personām ar atkarības problēmām, kas ietver "12 soļu programmu", narkologa atzinuma saņemšanu, ja klientam ir šāda nepieciešamība, kā arī emocionālā stresa terapiju un kodēšanu," stāsta Jēkabsone.

Pērn pēc NVA mācību pasākumu pabeigšanas darbā iekārtojušies 12 585 bezdarbnieki un darba meklētāji.