Šobrīd nelielajiem uzņēmējiem, kuri saimniecisko darbību īsteno Latgalē, ir iespējams pieteikties Eiropas Ekonomikas zonas grantu programmas konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”. Kopumā līdzfinansējuma atbalsts ir 540 tūkstoši eiro. 

Latgales plānošanas reģions izsludina pieteikšanos atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”. Atbalsts pieejams pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas grantu programmai  “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā. Latgales plānošanas reģions ir vienīgais, kurā ir iespēja gūt atbalstu, skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece Ilze Krieva.

„Tā kā programma ir vērsta uz vietējo attīstību un nabadzības mazināšanu Latvijā,

tad donori vērtēja situāciju dažādos Latvijas reģionos, un attiecīgi Latgales reģionā ir sliktāki nodarbinātības un attīstības rādītāji nekā citos Latvijas reģionos, piemēram, bezdarbs, vidējais atalgojums, iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, līdz ar to arī ministrijas, kā programmas apsaimniekotājs, piedāvājums, lai šo īpašo donoru valstu interesi ietvertu programmā, bija īstenot projektu konkursu mazo uzņēmēju atbalstam.”

Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai vai esošu produktu uzlabošanai. Vairāk par konkursu stāsta Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra Grantu shēmas koordinatore Andra Minkeviča.

„Uzņēmēji, kam šis atbalsts ir domāts, ir tādi nelieli uzņēmumi –

tie var būt gan saimnieciskās darbības veicēji, gan mikrouzņēmumi, tiešām tādi nelieli līdz 5 darbiniekiem ar apgrozījumu līdz 40 tūkstošiem eiro un mazie uzņēmumi līdz 20 darbiniekiem ar apgrozījumu līdz 1 miljonam eiro.”

Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums kopumā ir 540 000 eiro. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 5000 līdz 10 000 eiro. Līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nevar pārsniegt 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  Idejas īstenotājam jārada vismaz viena darbavieta. Par kopējiem gaidāmajiem rezultātiem, kas apgūstot grantu jāsasniedz,  turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece Ilze Krieva.

„Mēs sagaidām, ka līdz 2024. gada februārim kopumā grantu shēmas ietvaros būtu radīti 40 jauni produkti vai pakalpojumi un 

Latgales reģionā būtu radītas vismaz 40 jaunas darbavietas.”

Aizvadītajā nedēļā notika seminārs, kurā tika stāstīts par konkursa nosacījumiem. Interese par to bijusi liela, norāda Grantu shēmas koordinatore Andra Minkeviča, piedalījās ap 60-70 interesentiem. Šāds konkurss ir tas, kas šobrīd nepieciešams ekonomikas stiprināšanai, uzsver Andra Minkeviča.

„Pirmkārt, tas ir tās pirmais uzņēmējdarbības atbalsta instruments, ko apsaimnieko Latgales plānošanas reģions un citos reģionos tādi nav pieejami, un šis ir tāds īstajā laikā, kad jādomā par ekonomikas atveseļošanos un jāpalīdz attīstīt uzņēmējdarbība, protams, tas nav ļoti liels atbalsts, ir pieejami arī lielāki atbalsti lielākiem uzņēmumiem, tad

šis ir tieši veltīts tam segmentam, kur ir nelieli uzņēmumi, kam visbiežāk ir ierobežotas pieejas līdzekļiem,

banku aizdevumiem, šis būtu, mūsuprāt, ļoti nozīmīgs atbalsts tieši šajā brīdī, redzēsim, kā veiksies, un, iespējams, kaut kas tamlīdzīgs varētu turpināties.”

Projekta pieteikumus jau mēnesi kā var iesniegt Latgales plānošanas reģionam. Ir jautājumi par konkursa nosacījumiem, taču pagaidām neviens pieteikums vēl nav iesniegts. Pieteikumus var sniegt līdz 21. septembrim.