Nevis ārzemju kompānijas un investori, bet tieši pašmāju uzņēmēji šajā laikā ver jaunus ceļus savas uzņēmējdarbības attīstībā. Krāslavā tieši pašmāju šūšanas uzņēmums “IV plus” nupat parakstījis līgumu ar Krāslavas novada domi par jaunbūvētas rūpnieciskās  ražošanas ēkas nomu, un jau tuvākajā laikā daļa šūšanas ceha pārcelsies uz šīm jaunajām telpām, tādējādi izmantojot iespēju paplašināt savu darbību un radīt jaunas darba vietas. Saskaņā ar degradēto teritoriju sakārtošanas projekta ietvaros jaunuzceltā objekta izmantošanas mērķiem – tajā jārada ne mazāk kā 8 jaunas darba vietas un jāveic investīcijas 50 tūkstošu eiro apmērā.

****

Krāslavas šūšanas uzņēmums “IV plus”  ir tas, kurš pieteicās Krāslavas novada domes izsolē par jaunu telpu apguvi. Drīzumā daļa iekārtu no esošā ceha pārcelsies uz  jaunuzbūvēto ražošanas ēku.

“Mēs paši 2014.gadā ievācāmies jaunās telpās, kuras būvējām par saviem līdzekļiem. Bet tagad jau ir par šauru. Mums ir vēl filiāles Ludzā un Dagdā. Pasūtījumu apjomi aug, darbu dodam kopumā pāri par 70 cilvēkiem,” stāsta uzņēmuma vadītāja Irēna Voicehoviča.

Jaunas darba vietas ir prioritāte šajā jaunās ēkas izsoles projektā, tā  uzsver Krāslavas novada domes izpilddirektora vietnieks un izsoļu komisijas priekšsēdētājs Viktors Aišpurs.

Saskaņā ar objekta izmantošanas mērķiem, tās jāizmanto reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai 3 gadu laikā no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas ekspluatācijā pieņemšanas dienas. Objektā jāizvieto ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmums vai tā struktūrvienība ar ne mazāk kā 8 darba vietām, kas jānodrošina ne mazāk kā 5 gadus.

Šūšanas uzņēmums, kas bija vienīgais pretendents uz jaunbūvētā angāra telpu izsoli  jau nākammēnes varēs pārcelties uz pilnībā aprīkoto un plašo ēku. Objekts sastāv no jaunbūvējamas rūpnieciskās ražošanas ēkas 681,90 m2 platībā ar konteinera tipa autonomu apkures katlu, kuru paredzētas uzbūvēt līdz 2020.gada 15.jūlijam.

Uzņēmumam  būs jāsedz domes noteiktā nomas maksa 560,00 eiro mēnesī. Tā uzņēmumam ir „paceļama” summa.

“Mēs maksāsim gan nomas maksu, gan par elektrību, gan ziemā par apkuri. Ja tagad ko jaunu būvēt, sanāktu vēl dārgāk. Bet par tik labām telpām ir to vērts maksāt,” stāsta uzņēmuma “IV plus” vadītāja Irēna Voicehoviča.

Svarīgi, ka tieši vietējais Krāslavas  uzņēmums būs tas, kurš varēs strādāt jaunajā angārā, kas tapis par Eiropas Savienības ERAF līdzekļiem degradēto teritoriju sakārtošanai.

“Mēs bieži runājam par investoriem nez no kurienes, bet būtiski, ka mūsu pašu uzņēmums paplašinās,” atzīst Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Zīmīgi, ka dienā, kad uzņēmums parakstīja līgumu ar novada domi par telpu nomu,  uzņēmums “IV plus”  saņēma vēl vienu pozitīvu ziņu, kas ceļ paša uzņēmuma kapacitātes reitingu.

“Pēc jaunākās ekonomiskās datu analīzes mēs esam augstākajā A3 kreidītreitinga līmenī. Tas dod mūsu kolēģiem, partneriem ārzemēs pārliecību, ka mums var uzticēties,” uzsver Irēna Voicehoviča.

Uzņēmuma   “IV plus”  apgrozījums gadā ir ap pusmiljona eiro,  jaunajā objektā tam līdz 2023.gada beigām būs jāveic nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 50 000  eiro apmērā.