Latvijā top jauns Nacionālais attīstības plāns no 2021. līdz 2027. gadam. Tajā ietverti seši prioritārie valsts attīstības virzieni. Šobrīd turpinās gan diskusijas sabiedrībā, gan notiek ekspertu grupu darbs, lai noteiktu Latvijas attīstības prioritātes un mērķus nākamajiem septiņiem gadiem.

Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki; zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei; uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība; kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība; kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei; vienota, droša un atvērta sabiedrība. Šie ir seši prioritārie valsts attīstības virzieni, kas iekļauti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā līdz 2027. gadam.

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks stāsta, ka šobrīd notiek aktīvs ekspertu grupu darbs, tāpēc detalizēti par plāna prioritātēm runāt vēl nevar.

„Latvijas formula 2050” – tā sauc biedrību, kas iesaistījusies diskusijās par Latvijas turpmāko attīstību. Biedrībā apvienojušies tādi sabiedrībā pazīstami cilvēki kā bijusī Ministru prezidente Laimdota Straujuma, LMT prezidents Juris Binde, SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere, arī Latvijas Universitātes profesors Mārcis Auziņš. Viņš stāsta, ka domubiedru grupa diskusijas par Latvijas nākotni sākusi jau pirms diviem gadiem, jo ļoti svarīgi ir noformulēt Latvijas turpmākās attīstības mērķus.

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks nenoliedz, ka nevalstiskās organizācijas pārstāvjiem, politiķiem, dažādu jomu ekspertiem ir atšķirīgi viedokļi par Latvijas turpmāko attīstību. Tomēr būs jāmeklē kompromiss.

LU profesors un biedrības „Latvijas formula 2050” pārstāvis Mārcis Auziņš uzsver, ka diskusijās par Latvijas attīstību ļoti svarīgi iesaistīt sabiedrību, lai politiķu nākotnes redzējums sakristu ar sabiedrības interesēm.

Plānots, ka Nacionālo attīstības plānu no 2021. līdz 2027. gadam Saeimā iesniegs šī gada oktobrī.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.