Eiropas Sociālā fonda projektā „Jauniešu garantijas” profesiju ir ieguvuši jau gandrīz 8 tūkstoši jauniešu. Latvijā šis projekts ilgst jau 4 gadus, un pēc mācību pabeigšanas vairāk nekā 70% jauniešu vecumā no 17 līdz 29 gadiem iekārtojas darbā. Pašlaik ir sākusies pēdējā dalībnieku uzņemšana šajā projektā, un tie jaunieši, kuri mācības uzsāks septembrī, būs pēdējie, kam būs iespēja apgūt 40 darba tirgū pieprasītas profesijas īsā laikā un bez maksas.

Rēzeknes Tehnikumā, tāpat kā daudzās mācību iestādes citviet Latvijā, kas aktīvi iesaistās jauniešu apmācībā, ir eksāmenu un izlaidumu laiks. 28 gadus vecā rēzekniete Liene jau ir nokārtojusi eksāmenu un saņems dokumentu par konditora palīga profesijas apgūšanu Rēzeknes tehnikumā.

“Es nesen pabeidzu vienu programmu no šī Eiropas projekta un tad izdomāju, ka varbūt tas īsti nav mans. Taču ēdienu gatavošana man visu laiku ir patikusi - mana pirmā profesija ir pavārs, un tāpēc es izdomāju, ka varētu arī konditoru vēl paķert klāt,” stāsta Liene.

Tā kā “Jauniešu garantijas” projekts paredz ne tikai teorētisko, bet arī praktisko zināšanu apguvi, studējošiem ir obligāta prakse, pēc kuras nereti praktikants tiek pieņemts darbā. Arī Liene pēc apmācībām uzsāks darbu vienā no Rēzeknes beķerejām.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Jauniešu garantijas” mērķis ir sekmēt jauniešu bezdarbnieku nodarbinātību, apmācot jauniešus un ļaujot iegūt praktisku pieredzi darbavietās. Kā uzsver Rēzeknes tehnikuma direktore Benita Virbule, Latgales jaunieši aktīvi izmanto šo iespēju.

“Uz 2018. gada 1.oktobri mums bija 991 audzēknis. Tai skaitā 128 audzēkņi mācījās “Jauniešu garantijas” programmā gan Rēzeknē, gan Zilupes mācību vietā. Pie mums jaunieši nāk mācīties ļoti dažādā vecumā. Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem viņi var uzsākt mācības viengadīgās izglītības programmas, tad kad ir sasnieguši 17 gadu vecumu un līdz 29 gadu vecumam. Pie mums nāk mācīties gan ar pabeigtu pamatizglītību, gan arī pēc vidusskolas beigšanas. Tādi, kuriem nav specialitātes un līdz ar to viņi nespēj pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū."

Ļoti daudzi jaunieši, kuri mācās “Jauniešu garantijas” programmā kā, piemēram, apdares darbu speciālists, pavāra vai konditora palīgi jau kvalifikācijas prakses laikā atrod sev darbavietas un ar viņiem uzņēmums jau ir noslēdzis darba līgumu. Piedāvājums no uzņēmējiem Rēzeknes pilsētā ir tik liels , ka atsevišķās profesijās mums pat pietrūkst audzēkņu, ko nosūtīt uz praksi uzņēmumā.

Darba spēka trūkumu izjūt lielākā daļa uzņēmēju. It īpaši tas attiecas uz būvniecības nozari un pakalpojumu sfēru. Taču tajā pašā laikā, piemēram, pērn 72,8 tūkstoši iedzīvotāju Latvijā bija bezdarbnieki, un no tiem 8 tūkstoši jeb 11 % bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem.

Kā uzsver Valsts izglītības attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktore Elīna Purmale - Baumane, tieši lai palīdzētu jauniešiem iekļauties darba tirgū, tiek realizēta “Jauniešu garantijas” programma, kurai pašlaik izsludināta pēdējā audzēkņu uzņemšana.

“Uz šo brīdi vairāk kā 12 tūkstoši jauniešu jau ir iesaistījušies šajā apmācības programmā. Liela daļa no viņiem jau ir pabeiguši - tie ir 8 tūkstoši, kas ieguvuši kādu no “Jauniešu garantijas” piedāvātajām specialitātēm un ir arī iekārtojusies darba tirgū. Pēc statistikas mēs redzam, ka vairāk kā 70% jauniešu ir iekārtojušies darba tirgū un vairāk kā puse no viņiem tieši tajās profesijās, kurās ir mācījušies “Jauniešu garantijas” programmas ietvaros. Ja mēs salīdzinām šos datus ar Latgalē esošajām izglītības programmām, tad gandrīz 3,5 tūkstoši jauniešu ir iesaistījušies “Jauniešu garantijas” programmā Latgales pusē un vairāk kā 2 300 šobrīd jau ir pabeiguši mācības un ieguvuši kādu no profesijām,” tā Elīna Purmale – Baumane.

Nākamās programmas, kas nāks “Jauniešu garantijas” programmas vietā tiks finansētas jau no Latvijas valsts budžeta.

Protams, nebūs tā, ka beigsies “Jauniešu garantijas” un šis te mācību process apstāsies, jo no valsts budžeta finansētās programmas pārņems šo stafeti. Arī šī gada uzņemšanā daudzas programmas tiek finansētas no valsts budžeta, uzsver Elīna Purmale – Baumane.

No 2014. gada “Jauniešu garantijas” programmai jauniešu vecumā no 17 līdz 29 gadiem apmācībai un iesaistīšanai Latvijas darba tirgū ir paredzēti vairāk kā 36 miljoni eiro. Finansējums piešķirts gan no Eiropas Savienības, gan no Latvijas valsts budžeta.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.