Pirmā darba pieredze un sava personīgi nopelnīta nauda – to skolēniem, kuri vēl mācās, ir iespējams iegūt strādājot vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības pasākumus īsteno gan Nodarbinātības valsts aģentūra, gan vietējās pašvaldības. Šobrīd ir vietas, kur skolēniem vēl ir iespējams pieteikties darbam vasarā, taču citviet tā jau ir noslēgusies. 

Rēzeknes pilsētā ir noslēgusies pieteikšanās skolēnu darbam vasarā. Vietējā pašvaldība līdzfinansē nodarbinātību, šogad tam paredzot 25 tūkstošus eiro. Darbam varēja pieteikties vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem, kuri deklarēti Rēzeknes pilsētā.

„Šogad ir ļoti liela interese, jo mēs saņēmām ļoti daudz pieteikumu, jo derīgi pieteikumi ir 131 jaunietis, jo ir ļoti daudz jauniešu, kuri deklarēti ir Rēzeknes novadā, un ir jaunieši, kuriem nav 16 gadu vai jau ir 20 gadi, tas arī nolikuma nosacījumiem neatbilst, Rēzeknes pilsētā šogad ir atbalstītas 56 vakances, tas ir 44 vakances uzņēmējiem un 12 vakances biedrībām un pašvaldības iestādēm,” stāsta jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova.

Darbu skolēniem vasarā jau vairākus gadus nodrošina arī Ludzas novadā. Ludzas novadā 77 skolēnu nodarbināšanai paredzēts 10 tūkstošus eiro līdzfinansējums.  Ludzas novadā skolēni var strādāt jau no 15 gadiem. Arī šajā novadā skolēnu pieteikumu vairāk nekā paredzēto vakanču. Aina Poikāne, kas ir viena no atbildīgajām par skolēnu nodarbinātības pasākumu Ludzas novada pašvaldībā, stāsta kādus darbus skolēniem uzticēs.

„Skolēni tiks nodarbināti vairāk pilsētas, pagastu teritorijas sakopšanā, puķu dobju ravēšana. Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā viņi piedalīsies izdales materiālu sagatavošanā, palīdzēs pasākumu organizēšanā.”

„Vairāk motivēti ir tie, kuriem ir 15 gadi, viņi nevar sagaidīt, kad būs 15 gadi, kad varēs sniegt pieteikumu un strādāt, viņi tiek nodarbināti tikai četras stundas dienā un divas nedēļas, un viņi grib to savu naudiņu nopelnīt.”

Jāteic, ne vien pašvaldībās līdzfinansē skolēnu nodarbināšanu vasarā, bet arī Nodarbinātības valsts aģentūrā. Šogad Nodarbinātības valsts aģentūrā plānots nodarbināt tuvu pie 7 tūkstošiem skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Darba devēju pieteikšanās skolēnu nodarbināšanai ir jau noslēgusies. Par to, cik daudz šogad darba devēju vēlas pie sevis kā darbiniekus redzēt jauniešus, stāsta NVA Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka.

„Šobrīd pieteikušies ir 731 darba devējs kopā uz 7 814 darba vietām, kas ir vairāk nekā pagājušajā gadā, neskatoties uz kovid situāciju valstī.”

Savukārt Latgalē 159 darba devēji pieteikuši vairāk nekā  1600 darbavietas.  Līdz 14. maijam uzņēmumu pieteikumi tiks izvērtēti, lai pārliecinātos par pieteikto vakanču atbilstību pasākuma nosacījumiem. Savukārt pēc tam skolēni varēs pieteikties vakancēm.

„Katru gadu skolēnu pieprasījums pieaug, arvien vairāk bērni grib strādāt, bet jāsaka tā, ka iekārtošanās šajā pasākumā atkarīga no darba devēja, mūsu pasākuma ietvaros darba devējam ir iespēja izvēlēties pašiem savus bērnus un pieteikt, jau iesniedzot gatavu savu sarakstu, bet ir darba devēji, kuri izmanto mūsu atlases pakalpojumu un izvēlas bērnus no reģistrētajiem.”

Jāteic, jomas, kurās tiek piedāvātas vakances, ir ļoti dažādas, veicot pienākumus, kas prasa gan fizisku piepūli, gan arī radošu.

„Iespēja vasarā strādāt ir vairākās jomās un pārsvarā lauksaimniecība, apstrādes rūpniecība, ēdināšanas pakalpojumi, tirdzniecība un valsts pārvaldē; tas ir  pašvaldību iestādēs, viņu kapitālsabiedrībās, kas piesakās.”

„Profesijas ir dažādas gan palīgstrādnieki, gan apkalpojošais personāls, bet arī ir tādas profesijas kā projekta koordinatora palīgs, skolotāja palīgs, pasākuma organizatora palīgs.”

Īstenojot Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 500 eiro pirms nodokļu nomaksas. Darba devējs saņems dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā. Jaunieši tiks nodarbināti sākot no 1. jūnija un līdz 31.augustam.