Jaunieši, kuri vasarās strādā, nopelnīto izmanto dažādi, kāds to liek lietā, lai iegādātos vajadzīgo skolai, kāds krāj lielākiem mērķiem vai ceļojumiem. Līdz 31. augustam vēl turpinās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotie skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi, kas līdzfinansē jauniešu darba vietas un darba devējam ir iespēja uzņemt savā paspārnē jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Kā ar programmas īstenošu klājies Liepājas pusē?

Divi jaunieši – Elīza Šēfere un Artūrs Vecbaštiks – parūpējas ar lieliem un maziem atbraucējiem, kuri nolēmuši izvizināties ar vienu no pikniku liellaivām, kas pietauvojušās Bārtas upes krastā. Par darāmajiem darbiem ikdienā stāsta Elīza Šēfere, bet Artūrs Vecbaštiks atklāj, ka strādā šajā vietā jau vairākus gadus.

Ūdenstūrisma entuziasts un „Sofijas laivas” saimnieks Turaids Šēfers skolēnu nodarbinātības programmu izmanto jau vairākus gadus. “Mēs jau neko vairs neizmēģinām, mēs vienkārši darām,” saka Turaids.

Turaids Šēfers uzskata, ka darba vietu līdzfinansēšanu, kas pārsniedz 200 eiro par vienu jaunieti, ko nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra ir noderīga uzņēmējiem un veidot daļu no kopējās algas par padarīto. Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane stāsta, kā šogad ar programmas īstenošanu klājies Liepājas pusē.

Galvenokārt darba vietas izveido pašvaldības. Liepājas filiāles paspārnē tādas ir astoņas. Uzņēmēji nodrošina darba vietas pakalpojumu sfērā, tie ir pārdevēji, viesmīļi, palīgstrādnieki u.c. Dace Baumane uzsver, ka situācijas ir ļoti dažādas, ir ļoti mērķtiecīgi jaunieši, kuri grib strādāt un paši piesakās, bet netrūkst arī to, kuri no strādāšanas izvairās.

Jaunieši, kuri strādā Bārtas upes krastā ir motivēti un labprāt strādā. Par to, kur nopelnīto likt, Elīzai un Artūram ir katram sava versija.

Skolēni Latvijā turpinās strādāt līdz jaunajam mācību gadam. Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras darba pasākumu īsteno līdz 1. jūnija līdz 31. augustam.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.