Latvijā nestrādā un nemācās katrs desmitais jaunietis vecumā līdz 29 gadiem. Tādi bija Izglītības un zinātnes ministrijas pētījuma secinājumi pirms diviem gadiem. Eurostat dati liecina, ka Covid pandēmijas laikā situācija nav būtiski uzlabojusies, tāpēc sociālais uzņēmums „Visas iespējas” aicina septembra beigās jauniešus visā Latvijā, kam interesē datu apstrāde, darbs ar klientiem vai digitālais mārketings, piedalīties bezmaksas attālinātās mācībās. Eiropas projekta „Go remote” mērķis ir nodrošināt mācības un pēc tam arī darbu 150 jauniešiem.

Kā liecina pirms diviem gadiem veiktais Izglītības un zinātnes ministrijas veiktais pētījums, lielākais jauniešu bezdarba līmenis Latvijā bija 2009. gadā, pasaules finanšu krīzes laikā Pēc tam bezdarbs jauniešu vidū samazinājās, tomēr joprojām jauniešu bezdarba līmenis Latvijā ir augstāks nekā vidēji Eiropas Savienība – ap 20% no visu nodarbināto skaita. Nodarbinātības valsts aģentūras  NVA karjeras konsultante Inese Markēviča stāsta, ka oficiālie dati ir mazāki. Ja pirms gada bez darba bija 12 000 jauniešu, tad šovasar 7000 jeb 14%. Biežākais iemesls, kāpēc jaunieši nevar atrast darbu, ir izglītības trūkums.

Sociālā uzņēmuma „Visas iespējas” vadītājs Gustavs Upmanis skaidro, ka jau septembra beigās sāksies bezmaksas mācības 120 stundu garumā, kurās 150 jaunieši varēs iegūt zināšanas tādās jomās kā datu apstrāde, digitālais mārketings un klientu atbalsts. Jaunieši mācībām var reģistrēties interneta vietnē "stradaattalinati.lv".

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta direktore Dace Helmane skaidro, kāpēc darba devējiem, pieņemot darbā jauniešus, bieži ir negatīva pieredze.

Kas jauniešus neapmierina darba tirgū? Pirms 2 gadiem veiktais pētījums liecina, ka jaunieši Latvijā biežāk kā iemeslu savam bezdarbam min nevis to, ka darba vietas nav pieejamas, bet gan, ka alga ir pārāk zema. Tādēļ 40% jauniešu vēlētos izveidot savu uzņēmumu, tajā pašā laikā Latvijā ir viens no augstākajiem ārvalstīs strādājošo jauniešu īpatsvars – ja ES valstīs vidēji tie ir 10%, tad Latvijā 17%.