10. jūnijā tika publiskots Kapitāla tirgus savienības foruma gala ziņojums. Tajā ietverti vairāki priekšlikumi, kā atvieglot uzņēmumu darbu biržā, piemēram, samazinot un vienkāršojot prasības maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Runājot par kapitāla tirgu Latvijā, bieži tas tiek raksturots ar vārdiem ‘’mazattīstīts un vājš’’. Latvijas Bankas ekonomists Egils Kaužēns stāsta, ka pēc uzņēmumu privatizācijas 90. gados daudzi no tiem nokļuva biržā, bet nespēja izpildīt nosacījumus un tādēļ biržu pameta.

Jau pagājušajā gadā tika izveidota 28 Eiropas Savienības nozares ekspertu grupa, lai izstrādātu priekšlikumus, kā uzlabot kapitāla tirgus attīstību Eiropā. Biržas "Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne stāsta, ka Kapitāla tirgus savienība ir uzkrājumu un ieguldījumu savienība, kas strādā gan uzņēmumu, gan investoru labā.

"Latvenergo" valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns stāsta, ka pēc uzņēmuma obligāciju kotēšanas biržā galvenie ieguvumi ir divi - uzlabojusies uzņēmuma reputācija un "Latvenergo" tagad var piesaistīt investorus no visas pasaules.

Kā attīstīt kapitāla tirgu Latvijā un palielināt uzņēmumu skaitu biržā? Latvijas Bankas ekonomists Egils Kaužēns uzskata, ka biržā jābūt valsts uzņēmumiem.

Pēc Covid-19 pandēmijas uzņēmumiem būs nepieciešamas papildus investīcijas. Ja banku kredīti uzņēmējiem vidēji tiek izsniegti līdz pieciem gadiem, biržā uzņēmumi var saņemt investīcijas uz ilgāku laiku un tos izsniedz arī riskantākiem ieguldījumiem.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.